Les Paraules Derivades

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Les Paraules Derivades by Mind Map: Les Paraules Derivades

1. Els morfemes derivatius

1.1. Prefixos

1.1.1. Van davant de l'arrel

1.1.1.1. Treure = DIS-treure

1.2. Sufixos

1.2.1. van darrera de l'arrel

1.2.1.1. Porta = port-AL

1.3. Infixos

1.3.1. Van entre l'arrel i un sufix.

1.3.1.1. Peix = Peix- AT - ER

2. Modificacions en l'arrel

2.1. Canvis ortogràfics

2.1.1. c - qu : fresc = fresquíssim g - gu: boriga = botiguer ç - c : caça = cacera j - g : taronga = taronger gu - gü =: aigua = aigüera s - ss : arròs = arrossar

2.2. Canvis de sons

2.2.1. p - b : llop = llobató t - d : prat = praderia c - g : càrrec = carregar ig - g/j : boig = bogeria, bojament ig - tj/tg : lleig = lletjor, lletgesa u - v : blau = blavor, blavenc

2.3. Supressió de sons

2.3.1. -a : rialla = riall-eta -e : salvatge = salvatg-ina -o : suro = sur-eda

2.4. Addició de sons

2.4.1. -t : cafè = cafe-t-er -d : gran = gran-d-íssim -n : pa = pa-n-era

3. Modificar els prefixos

3.1. in-

3.1.1. in = inútil im = imprecís il = il·legal ir = irrecular

3.2. en-

3.2.1. en = endreçar em = embolicar

3.3. con-

3.3.1. con = conviure com = commemorar col = col·laborar cor = correspondre

4. característiques generals dels morfemes derivatius

4.1. Diminutiu

4.1.1. -et/-eta : foradet, veueta -ó/-ona : animaló, carona -ol/-ola : espanyol, esglesiola -í/-ina : colomí, clavellina -im : polsim, ventim

4.2. Col·lectiu

4.2.1. -atge: fullatge, plomatge -eria : cristalleria, deixalleria -am: paperam, costellam -ada: estelada, ocellada -at: alumnat, professorat

4.3. Professió o activitat

4.3.1. -er/era: cotxer, cambrera -aire: llenyataire, firaire -ista: dentista, massatgista -dor/dora : pescador,cosidora -ant/-ent : vigilant, aprenent

4.4. Diferents Idees

4.4.1. Objecte

4.4.1.1. Moneder

4.4.2. Professió

4.4.2.1. Granger

4.4.3. LLoc

4.4.3.1. Galliner

4.4.4. Arbre o Planta

4.4.4.1. Garrofer

5. Definició

5.1. formades a partir de l'arrel f'una paraula pimitiva i un o més morfemes derivatius (o afixos)

5.1.1. Exemple

5.1.1.1. Trist

5.1.1.1.1. Trist-esa / en-trist-ir / trist-ament