Слово про похід Ігорів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Слово про похід Ігорів by Mind Map: Слово про похід Ігорів

1. Рід

1.1. ліро-епос

2. Жанр

2.1. ліро-епічна героїчна поема(надумку деяких літературознавців - літописна повість)

3. Тема

3.1. зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців 1185р.; історична доля Руської землі, її минуле,сучасне і майбутнє

4. Ідея

4.1. заклик руських князів до єднання в боротьбі проти ворогів Руської землі; засудження князівських міжусобиць; любов до рідної землі; возвеличення героїзму руських воїнів; сила жіноцтва

5. Головні герої

5.1. князь Ігор; Ігорів брат, князь Курський - Всеволод Святославович; Ігорів небіж Святослав Ольгович, князь рильський; дружина Ігоря - Ярославна; половці: Овлур, Гзак, Кончак.

6. Композиція

6.1. 1. Екпозиція: підготовка Ігоря з дружиною князів до військового походу, зловісні знаки; 2. Зав'язка: битва з половцями 3. Кульмінація: поразка руської дружини; Ігор, Всеволод, Володимир, Святослав потрапили в полон; 4. Розв'язка: втеча Ігоря з половецької неволі

7. Напрям(стиль)

7.1. монументалізм із елементами орнаменталізму

8. Образи

8.1. Ігор Святославович — новгород-сіверський князь, розумний, мужній, але славолюбний і Всеволод Святославовин — «буй-тур», шанує своїх воїнів, а ті його, відважний, любить брата; Святослав Олегович — їхній батько, київський князь, мудрий, далекоглядний правитель; Олег Горисловович — їхній дід, за часів правління якого почалися усобиці між князями; Ярославна — уособлення всього жіноцтва руського й самої землі Руської; Дажьбог, Жля, Карна; сонце, вітер, хмари, галки, сокіл, вовки, коні, Чорне море, річка Каяла; струни й пальці, стріли, списи, шолом, затемнення сонця, віщий сон Святослава, золоте слово Святослава, синє вино

9. Символи

9.1. затемнення сонця (символ небезпеки, смерті); 4 сонця (символ братів-русичів); князь Святослав (символ мудрого правителя); золоте слово (символ мудрості); синє вино (символ небезпеки, біди); Ярославна (символ відданої любові й сили, землі Руської); галки (символ небезпеки); сідло золоте; сідло невольницьке; ворони; пустиня; могила; похоронні сани; чорна хмара; гром; стіл золотий; затемнення; внуки Даждьбогові

10. Особливості

10.1. Особливості композиції «Слова...»: недотримання хронологічної послідо­вності в розповіді, розлогі високохудожні описи природи, авторські пуб­ліцистичні роздуми (автор перериває опис походу Ігоря й згадує минуле, переноситься думкою в інші місця (Київ, Путивль) або ж розмірковує над причинами та наслідками подій, радить, веде суперечку тощо). Змістовно-композиційним центром твору є «золоте слово» Святослава.