DU HỌC MỸ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DU HỌC MỸ by Mind Map: DU HỌC MỸ

1. 2. TÀI CHÍNH, LÀM THÊM, HỌC BỔNG

1.1. Tiền học

1.1.1. Tiếng anh+Cao đẳng 2-3 năm:

1.2. Tiền ăn ở

1.3. Tài chính dự phòng

1.4. Chi phí phát sinh

2. 8. Truòng học ở Mỹ

3. 7. Cuộc sống ở Mỹ

4. 6. Đặt chân tới Mỹ

4.1. Tới sân bay

4.1.1. Điền đơn trước khi qua hải quan

4.1.2. Qua hải quan

4.1.3. Lấy hành lý

4.1.4. Ra cổng sân bay, có người đón về

4.1.4.1. Nhà cho thuê: người nước ngoài

4.1.4.2. Nhà cho thuê: người Việt Nam

5. 5. Chuẩn bị hành trang lên đường

5.1. Mua vé máy bay

5.2. Hồ sơ giấy tờ

5.3. Tiền

6. 4. Chuẩn bị phỏng vấn

6.1. Đặt lịch hẹn phỏng vấn

6.2. Chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn

6.2.1. I20 (đơn của trường)

6.2.2. Giấy tờ tài chính hoặc hồ sơ bảo lãnh

6.2.3. Hộ chiếu, giấy hẹn phỏng vấn

6.2.4. Thái độ, cách trả lời câu hỏi

6.3. Kết quả phỏng vấn

6.3.1. Đậu

6.3.1.1. Chuẩn bị hành trang lên đuòng

6.3.2. Rớt

6.3.2.1. Hẹn lịch phỏng vấn lại

7. 3. Tiếng anh

7.1. Tiếng anh giỏi

7.1.1. Lấy bằng: TOEFL, IELTS,...theo yêu cầu của trường

7.1.1.1. Xem xét lấy học bổng

7.2. Chưa biết tiếng anh

7.2.1. Học khoá giao tiếp căn bản

7.2.2. Qua Mỹ học chương trình tiếng anh trước

8. 1. Lựa chọn

8.1. Chọn cấp(cấp 2,3, đại học,...), chọn bang,chọn trường