Dịch vụ gia đình

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dịch vụ gia đình by Mind Map: Dịch vụ gia đình

1. Research

1.1. Lợi ích sp

1.2. Dung lượng hấp thụ thị trường

1.3. Khả năng đáp ứng của dịch vụ

2. Segmentation

2.1. Phân khúc tầm trung: Giá mà khách hàng có thể chấp nhận được

3. Targeting

3.1. Thị trường mục tiêu

3.2. Cơ hội

3.3. Khu Vực

3.4. Thời điểm

3.5. Chia nhỏ tệp khách hàng để tìm thông điệp phù hợp

4. Positioning

4.1. Định vị thương hiệu

4.2. Chúng ta hơn đối thủ ở đâu?

5. Marketing

5.1. Độ tuổi

5.2. Giới Tính

5.3. phương thức tiếp cận

5.4. thông điệp truyền tải

6. Mix

6.1. 7P

6.1.1. Dịch vụ sửa nhà

6.1.1.1. Sửa chữa và cải tạo nhà

6.1.1.2. Sửa chữa điện, nước

6.1.1.3. Sửa chữa điện tử, điện lạnh

6.1.1.4. Sửa chữa gỗ, sắt, nhôm kính

6.1.1.5. Sử lý chống thấm, dột nước

6.1.1.6. Các sửa chữa khác,.....

6.1.2. Place

6.1.2.1. mạng lưới giao dịch

6.1.2.2. Giờ Giấc

6.1.2.3. Thái độ Phục Vụ

6.1.2.4. Hiệu quả dịch vụ

6.1.3. Giá:

6.1.3.1. Lãi Suất

6.1.3.2. Hiệu quả dịch vụ

6.1.3.3. Giá trị tích lũy

6.1.3.4. Lợi ích bổ xung

6.1.3.5. Khuyến mại

6.1.4. Promotion

6.1.4.1. Quảng bá thương hiệu

6.1.4.2. Độ nhận diện thương hiệu

6.1.5. Nhân sự

6.1.5.1. Chính sách nhân sự

6.1.5.2. Đào Tạo

6.1.5.3. Năng lực cá nhân

6.1.6. Process

6.1.6.1. Quy trình chăm sóc khách

6.1.6.2. Quy trình bảo hành, bảo trì

6.1.6.3. Quy trình triển khai dịch vụ

6.1.7. Philosophy

6.1.7.1. Triết lý kinh doanh

6.1.7.2. Văn Hóa

6.1.7.3. Giá trị

6.1.7.4. Tầm nhìn

6.1.7.5. Sứ mệnh doanh nghiệp

7. Implementation

7.1. Kế hoạch triển khai

8. Control

8.1. Đo lường và kiểm soát chiến dịch