Partij van de sport

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Partij van de sport by Mind Map: Partij van de sport

1. Economie

1.1. Mensen met een laag inkomen voldoende kansen en mogelijkheden geven.

1.2. Mensen met hogere inkomsten moeten meer belasting betalen.

2. Milieu

2.1. Wij willen dat Nederland schoner wordt in alle dorpen en steden.

2.1.1. Dit maatschappelijk probleem willen wij oplossen door elektrische fietsen en brommers goedkoper te maken.

2.2. Wij willen dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen in plaats van met de auto omdat dit minder CO2 uitstoot.

3. integratie

3.1. Wij vinden dat er ieder jaar een vast aantal vreemdelingen naar Nederland mogen komen. Deze mensen moeten wel aan bepaalde eisen voldoen en zich aanpassen aan Nederland.

3.1.1. Dit gaan wij doen aan de hand van een uitgebreide inburgerings-cursus. Deze moet door de vreemdelingen worden gehaald, indien dit niet het geval is, moeten de vreemdelingen terugkeren naar hun eigen land.

4. Onderwijs

4.1. Wij gaan ervoor zorgen dat Sport en gym belangrijker wordt op alle scholen, zodat leerlingen blijven bewegen en zich dus beter gaan voelen. scholen moeten per week minimaal 4 uur gym geven, doen ze dit niet dan krijgen ze een boete.

4.2. Wij gaan er voor zorgen dat er meer en betere leraren komen in het onderwijs, dit willen wij doen door de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen.

5. Politie, orde en gezag

5.1. Wij gaan ervoor zorgen dat Nederland weer veilig wordt, er moet dus meer politie komen. Er moet meer politie op de straten komen zodat mensen zich veilig voelen in Nederland. De salarissen van de politie gaan wij verhogen. Ook worden er hogere boetes uitgedeeld aan mensen die fysiek geweld naar een politieagent vertonen.

5.2. De politie moet meer controle krijgen over een situatie als er wat gebeurt op straat. Hiervoor krijgen politieagenten een betere opleiding en meer trainingen.

6. Verkeer

6.1. Wij gaan ervoor zorgen dat het verkeer in Nederland veiliger wordt. Dit gaan we doen door de maximale snelheid op snelwegen te verlagen. Ook gaan wij hogere boetes geven bij overtredingen.

6.2. Alcohol in het verkeer wordt helemaal verboden, je mag helemaal niets meer drinken als je achter het stuur zit. Om dit te voorkomen gaan wij meer alcohol controles uitvoeren en hogere boetes hiervoor uitdelen.

7. Defensie en buitenlandse zaken

7.1. Wij vinden dat Nederland meer moet samenwerken met andere landen. Door meer samen te werken, sta je sterker naar de grote landen. Dit gaan wij doen door meer te overleggen met landen in Europa, maar ook met Amerika en het Midden -Oosten.

7.2. Wij vinden dat Nederland zich wel moet kunnen verdedigen tegen andere landen, de mensen moeten zich veilig voelen door een goed leger. Dit gaan wij doen door het invoeren van de dienstplicht, net zoals vroeger. Ook krijgt het leger veel meer en veel betere wapens.