Копия Туризм

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Копия Туризм by Mind Map: Копия Туризм

1. Що таке туризм ?

1.1. Туризм - вид послуг,який пов’язаний з тимчасовим виїздом особи з місця її постійного проживання з оздоровчою,пізнавальною,діловою або іншою метою без здійснення оплачуваної діяльності у місці перебування

1.2. Рекреація - це система захотів,пов’язана з використанням вільного часу людей для їхньої оздоровчої,культурної та спортивної діяльності на спеціалізованих територіях,що розташовані поза їх постійним помешканням

2. Чинники розвитку

2.1. Реакційні ресурст

2.2. Природно-рекреаційні ресурси

2.3. Культурно-історичні

2.4. Економічний потенціал території

3. Сучасна індустрія

3.1. Спеціальні туристичні фірми та агенції

3.2. Туристичний продукт

3.3. Навчальні заклади

4. Види

4.1. За географічним принципом

4.1.1. Внутрішній

4.1.2. Міжнародний

4.2. За напрямком туристичного потоку

4.2.1. В’їзний

4.2.2. Виїзний

4.3. За джерелом фінансування

4.3.1. Соціальний

4.3.2. Комерційний

4.4. За способами пересування

4.4.1. Річковий

4.4.2. Пішохідний

4.4.3. Авіаційний

4.4.4. Морський

4.4.5. Автотуризм