ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΕΝΕΡΓΕΙΑ by Mind Map: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΜΟΡΦΕΣ

1.1. ΚΙΝΗΤΙΚΗ

1.2. ΘΕΡΜΙΚΗ

1.3. ΦΩΤΕΙΝΗ

1.4. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

1.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

1.6. ΠΥΡΗΝΙΚΗ

1.7. ΧΗΜΙΚΗ

1.8. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

2. ΕΡΓΟ

3. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

3.1. ΑΙΟΛΙΚΗ

3.2. ΗΛΙΑΚΗ

3.3. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

3.4. ΒΙΟΜΑΖΑ

3.5. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

3.6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

4.2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

4.3. ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

4.4. ΔΑΤΗΡΕΙΤΑΙ

4.5. ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ

4.6. ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΑΙ