Атестація персоналу підприємства

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Атестація персоналу підприємства by Mind Map: Атестація персоналу підприємства

1. мета атестації

1.1. інформація про працівника

1.2. організація подальшої діяльності працівника

1.3. мотивація рацівника

2. наслідки атестації

2.1. підвищення (рівнів, розрядів, кар'єрних щаблів)

2.2. підтвердження займаної посади

2.3. пониження на посаді

2.4. звільнення, розірвання трудового договору

3. етапи атестації

3.1. підготовка до атестації

3.2. проведення атестації

3.3. підсумки атестації

4. види атестації

4.1. чергова (1 раз на 3-5 років)

4.2. позачергова (за бажанням працівника)

4.3. атестація після випробувального терміну

4.4. для переведення на іншу посаду (несподівана вакансія)

4.5. при введенні нових умов праці

5. мотивація

5.1. кар'єрне зростання

5.2. підвищення заробітної плати

5.3. визнання, повага

5.4. вдосконалення робочого процесу