Công việc Xử lý Phòng trọ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công việc Xử lý Phòng trọ by Mind Map: Công việc Xử lý Phòng trọ

1. Nhà 2E Lê Văn Thọ

1.1. Sân Thượng

1.1.1. Tháo Vách

1.1.1.1. Tháo Thạch Cao

1.1.1.1.1. Xếp gọn 1 đống

1.1.1.2. Tháo Khung Sắt

1.1.1.2.1. Xếp gọn mang đi

1.1.2. Tháo WC

1.1.2.1. Tháo Cửa

1.1.2.2. Tháo Vách

1.1.2.3. Tháo Bồn

1.1.3. Vận Chuyển sang 19A

1.1.3.1. Chuyển cửa

1.1.3.2. Chuyển WC

1.1.3.3. Chuyển khung sắt

2. Nguyễn kiệm

2.1. D22

2.1.1. Chống Dột

2.2. D01

2.2.1. Đưa tủ lạnh vào

2.2.2. Làm cửa WC

2.2.2.1. Mua cửa nhựa

2.2.2.2. Cắt

2.2.2.3. Gắn vào

2.3. D11 + D12

2.3.1. Đuổi khách đi

2.3.2. Tháo vách D12

2.3.2.1. Tháo chơi để còn gắn lại :D

2.3.3. Sơn tường

3. Nguyễn Văn Lượng

3.1. I02

3.1.1. Cửa WC

3.1.1.1. Mua

3.1.1.2. Cắt chân

3.1.1.3. Ráp cửa

3.2. I23

3.2.1. Bộ Xã

3.2.1.1. Mua

3.2.1.2. Ráp

4. Đường 59

4.1. G11

4.1.1. Thay thoát sàn chống hôi

4.1.1.1. Đục lên thay mới

4.1.2. Sơn tường

4.1.2.1. Tìm sơn cùng màu sơn 1/2 tường

4.1.3. Trét mấy lỗ

4.1.3.1. Xi măng trắng hoặc keo chà ron

4.1.4. Thay bóng đèn

4.1.4.1. Cần mua

4.1.5. Ráp giường

4.1.5.1. Giường ở bãi xe có sẵn

4.1.6. Gắn ổ khóa tay nắm

4.1.6.1. Lấy bên nhà 2E ổ khóa

4.2. Bãi để xe

4.2.1. Thay hệ thống cảm ứng tự tắt mở đèn

5. 254/13A Lê Văn Thọ

5.1. H11

5.1.1. Thay Vòi nước bồn rửa