Η Ενέργεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Η Ενέργεια by Mind Map: Η Ενέργεια

1. Μηχανική Ενέργεια

1.1. Δυναμική

1.2. Κινητική

2. Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια

2.1. Ηλεκτρική

2.2. Φωτεινή

3. Πυρινική Ενέργεια

4. Θερμική Ενέργεια

5. Χημική Ενέργεια

6. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

6.1. Ηλιακή

6.2. Αιολική

6.3. Γεωθερμική

6.4. Υδροηλεκτρική

6.5. Βιομάζα

6.6. Ηλεκτρομαγνητική

7. Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

7.1. Στερεά

7.2. Υγρά

7.3. Αέρια