ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΕΝΕΡΓΕΙΑ by Mind Map: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Μορφές ενέργειας

2. Προέρχεται από τον ηλιό

3. Μη ανανεώσιμες

4. Πετρέλαιο

5. Άνθρακας

6. Φυσικό αέριο

7. Μονάδα μέτρησης της ενέργειας είναι το Joule

8. Γεωθερμική

9. Αιολική

10. Βιομάζα

11. Πηγές ενέργειας

12. Εξοικονόμηση ενέργειας με

13. Ηλιακού θερμοσίφωνα

14. επαναφορτιζόμενων μπαταριών

15. περισσότερο ανεμιστήρα παρά κλιματιστικών

16. Ηλιακή

17. Αιολική

18. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

19. Χημική

20. Χημική

21. Θερμική

22. Δυναμική

23. Ηλεκτρική

24. Πυρηνική