ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΕΝΕΡΓΕΙΑ by Mind Map: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΚΙΝΗΤΙΚΗ

2. ΠΥΡΗΝΙΚΗ

3. ΘΕΡΜΙΚΗ

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

5. ΧΗΜΙΚΗ Χημική ενέργεια - Βικιπαίδεια

6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

7. ΒΙΟΜΑΖΑ

8. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

9. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

10. ΑΙΟΛΙΚΗ Αιολική ενέργεια - Βικιπαίδεια

11. ΗΛΙΑΚΗ

12. ΩΣΜΟΤΙΚΗ

13. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ

14. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

15. ΦΩΤΕΙΝΗ

16. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

17. ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

18. ΔΥΝΑΜΙΚΗ