ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΕΝΕΡΓΕΙΑ by Mind Map: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

2. ΚΙΝΗΤΙΚΗ

3. ΑΙΟΛΙΚΗ

4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ

5. ΘΕΡΜΙΚΗ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

7. ΧΗΜΙΚΗ

8. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

9. ΗΛΙΑΚΗ

10. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

11. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

12. ΒΙΟΜΑΖΑ

13. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

14. ΥΛΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15. ΦΩΤΕΙΝΗ

16. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

17. ΗΧΗΤΙΚΗ

18. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

19. ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΑ