องค์ประกอบระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดเเวร์

1.1. หมายถึง ตัวเครืองคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เช่น

1.1.1. จอภาพ

1.1.2. เเป้นพิมพ์

1.1.3. เมาส์

1.1.4. ฮาร์ดิสก์

1.1.5. เตรื่องพิมพ์

1.1.6. ลำโพง

2. ซอฟต์เเวร์

2.1. หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรเเกมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์เเวร์เเบ่งเป็น2ประเภท ดังนี้

2.1.1. 1.ซอฟต์เเวร์ระบบ

2.1.2. 2.ซอฟต์เเวร์ประยุกต์

3. ข้อมูล

3.1. คือ ข้อเท็จจริง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง โดยจะถูกรวบรวมเเละป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอุปกรณ์หน่วยรับเข้า เช่น

3.1.1. เเป้นพิมพ์

3.1.2. สเเกนเนอร์

4. บุคลากร

4.1. คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศตั้งเเต่ การพัฒนาระบบสารสรเทศจนกระทั้งการใช้งานเเละการบำรุงรักษา เเบ่งเป็น4กลุ่ม ดังนี้

4.1.1. 1.ผู้ใช้

4.1.2. 2.ผู้ดูเเลระบบ

4.1.3. 3.นักวิเคราะเเละออกเเบบ

4.1.4. 4.นักเขียนโปรเเกม

5. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

5.1. คือ วิธีการลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป้นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ได้เเก่

5.1.1. การรวบรวมเเละตรวจสอบข้อมูล

5.1.2. การประมวลผลข้อมูล

5.1.3. การดูเเลรักษาข้อมูล