Opgaver for Pædagogik og didaktik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opgaver for Pædagogik og didaktik by Mind Map: Opgaver for Pædagogik og didaktik

1. Pædagogisk Ledelse

1.1. Officersskoler

1.2. Sergentskoler

2. Blended Learning

2.1. Kursus

2.1.1. FAK

2.1.2. FSV

2.2. Konsulentstøtte/rådgivning

2.3. Publikationer

3. Netværk

3.1. Videregående lærerkursus

3.2. Kvalifiaktionsrammen

3.3. FPUG

3.4. Instruktørkursus

3.5. Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret NG PF

4. Pædagogisk udvikling

4.1. Future Classroom

4.2. Ny Læringsplatform

5. Vejledning - pædagogisk kompetenceudvikling (FAK)

5.1. Vejlederkursus - DIplom + MMS

5.2. Aktuelle temaer

6. OJT - On the Job Training

6.1. OJT - doktin

6.2. Konsulentstøtte

6.3. Instruktører

6.4. Vejledere

6.5. Konsulenter

7. Didaktik og lærerprocesser - Pædagogisk konpetenceudvikling

7.1. Niv 6 og 7, OFF.SK. + MMS

7.2. Niv 4 og 5. SG.SK.

8. EUD erhvervsuddannelser

8.1. Støtte til FAK-US

9. MAU - Militær Akademiuddannelser