Økonomiske begreber

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Økonomiske begreber by Mind Map: Økonomiske begreber

1. Inflation opstår, når folket får flere penge mellem hænderne og priserne derfor stiger. Sådan bliver pengene mindre og mindre værd og folket mister tilliden til pengene.

2. Den europæske centralbank holder styr på at priserne ikke falder eller stiger for meget, sådan der ikke kommer inflation eller deflation. Udover det tilpasser de også renterne på lån osv.

3. Inflation er hvor der bliver produceret for mange penge, som er skyld i at priserne stiger på varerne

4. Udbud og efterspørgsel

4.1. Markedøkonomi

4.2. Det økonomiske kredsløb

4.3. De fire aktører

4.4. Udbuddet = efterspørgsel

5. Prisstabilitet

5.1. Prisstabilitet er det den europæske centralbank skaber, sådan der ikke kommer inflation eller deflation.

6. Inflation

7. Dette går især ud over pensionisterne, da de ikke får flere penge, og da pengene mister værdi, bliver pensionisterne fattigere.

8. Den europæske centralbank

9. Deflation er når priserne falder, og folket derfor venter med at købe. Dette medfører at der efterspørgslen falder, og mange firmaer bliver nødt til at fyre medarbejdere. Disse får nu ingen løn og sænker efterspørgslen yderligere.

10. Deflation er farligt, fordi efterspørgslen falder, og dermed går producenterne konkurs og arbejdsløsheden stiger. Lånerenterne stiger og gør, at firmaer ikke kan investere.

11. Deflation i det økonomiske kredsløb: Virksomhederne bliver nød til at fyre nogle medarbejdere for at få virksomheden til at køre. Der er færre der vil tage lån i bankerne fordi renterne stiger, og dem som allerede har taget et lån mister flere penge på lånet end de burde. Staten bliver fattigere, fordi husholdningen ikke bruger så mange penge, da priserne falder i virksomhederne.

12. Penge

13. penge har en bestemt værdi. den værdi kan vi bruge til at "bytte" os til varer. Varernes pris er nemlig justeret i forhold til pengene. Varernes pris kan ændres, fordi pengenes værdi ikke ændrer sig særligt meget. Det er også derfor at varernes pris følger med hvis pengenes værdi stiger eller falder.