Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Renesans by Mind Map: Renesans

1. Czas: XVIw.

1.1. Włochy: XIV-XVI wiek

1.2. Europa Północna- koniec XVI wieku

1.3. Polska: wiek XVI- 30-te lata XVII wieku

2. Termin:

2.1. Renesans, po polsku znaczy odrodzenie

2.2. Renesans to próba myśli odrodzenia myśli starożytnej, przekonanie o destrukcyjnym wpływie średniowiecza na kulturę, inspirowanie się antyczną filozofią, sztuką, koncepcją człowieka

3. Daty początku:

3.1. 1450-odkrycie druku przez Johanna Gutenberga

3.2. 1453- upadek Kontantynopla

3.3. 1492- odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

4. Pojęcia określające epokę:

4.1. to prąd filozoficzny kierujący uwagę myśli ludzkiej na osobę i sprawy człowieka

4.1.1. Humanizm

4.2. to poglądy stawiające w centrum zainteresowania człowieka.

4.2.1. Antropocentryzm

4.3. to wielki ruch religijny skierowany przeciw Kościołowi katolickiemu, w jego efekcie powstały nowe odłamy religijne,a także ruch kontrreformacji.

4.3.1. Reformacja

4.4. to postawa hołdująca zgodzie i pokojowi między ludźmi.

4.4.1. Irenizm

4.5. renesansowe dążenie do umiaru i równowagi w życiu a także ruch kontrreformacji.

4.5.1. Harmonia

4.6. to zjawisko opieki możnych nad utalentowanymi i biednymi artystami.

4.6.1. Mecenat

5. Odkrycia geograficzne:

5.1. Nic dziwnego, że wyjście poza granice swojego kraju i penetracja nowych obszarów wpłynęły na zmianę ludzkiego myślenia. Zetknięcie się z innymi cywilizacjami jasno pokazywało, ze istnieją inne sposoby życia, że europejska myśl nie jest jedyna i że obyczaje Europy są względne. Poza tym wyprawy pociągały za sobą kolonizację nowych terytoriów ta zaś rywalizacje. Wyprawy przyniosły dochody, zwożono kruszec i egzotyczne towary, wzmagał się handel- z to znów dawało dochody. Ludzie chcieli mieć pożytek za swojego bogactwa zapragnęli przepychu strojów i pałaców, mogli finansować artystów, mogli inwestować. Potrzebowali więc ideologii nie ascetycznej, lecz afirmującej człowieka. Jak widać, wyprawy ściśle wiążą się z humanizmem, bo także on rozbudził w ludziach nowej epoki ciekawość świata.

5.2. Z odkryć geograficznych:

5.3. odkrycie Ameryki

5.3.1. 1492

5.4. wyprawa Casco da Gamy do Indii

5.4.1. 1497-98

5.5. odkrycie Pacyfiku

5.5.1. 1513

5.6. początek wyprawy Magellana

5.6.1. 1519

5.7. przybycie Corteza do meksyku

5.7.1. 1519

5.8. dotarcie do Kanady

5.8.1. 1534

5.9. dotarcie do Japonii i Filipin

5.9.1. 1542

6. Wielcy ludzie renesansu:

6.1. Michał Anioł- malarz, rzeźbiarz, freski w Kaplicy Sykstyńskej

6.2. Dante Alighieri-autor "Boskiej Komedii"

6.3. Erazm z Rotterdamu- autor książki "Pochwała głupoty"

6.4. Mikołaj Kopernik- autor dzieła "O obrotach sfer niebieskich"

6.5. Boccaccio- autor "Dekameron"

6.6. Rafael- namalował "Madonny"

6.7. Francesco Petrarka- autor "Sonety do Laury"

6.8. Jan Kochanowski- polski poeta, pisał treny

6.9. Leonardo da Vinci- wynalazki: czołg, lotnica, karabin maszynowy, samochód, helikopter, robot

6.10. William Szekspir- autor "Romeo i Julii", "Magbmeta"