Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MILLORAR L'EXPRESSIÓ ESCRITA by Mind Map: MILLORAR L
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

MILLORAR L'EXPRESSIÓ ESCRITA

Escriure bé per pensar millor

Josep M. Espinàs

Estudi

Organisme, Generalitat de Catalunya

Objecte, alumnes de 10 anys

Objectiu, conèixer el domini en diverses matèries

Conclusió, dificultats per expressar-se per escrit amb correcció lingüística.

Recomanació, promoure la utilització del text exrit, perquè millora "la imaginació i l'estructuració de les idees".

Idees principals

L'escriptura és una tècnica

Escriure correctament ajuda a pensar amb més precisió

S'ha de practicar l'escriptura, Pensar el que volem dir, Una frase, una idea., Llegir-la per comprovar si queda clara., Deprés de cada frase un punt., Quan dominem la tècnica de pensar-escriure, podrem improvisar.

Estracte del debat

Intervencions fins al 16.10.2008

Lourdes Casas, Eva Pla, Marta Bolaños, Olga Martra, Roser Torroglosa, Cristina Ramon, M. del Mar Cuñado

Principals idees

Per escriure bé s'ha de, Pensar el que es vol dir i estructurar les idees, Estructurar les idees, discriminar els elements que no aporten coherència al missatge, Tenir en compte a qui va dirigit el missatge escrit, el context, etc., Rellegir-lo abans de donar-lo per finalitzat

El text escrit millora la imaginació i l'estructuració d'idees

Per adquirir habilitat en l'escriptura, Llegir molt., Fer cursos i documentar-se, Dominar els recursos lingüístics, Gramàtica, Disposar de diccionaris, traductors, manuals de la llengua, etc., Altres, Pràcticar

L'escriptura és una forma de comunicació, un canal per expressar les nostres idees.

Ser un bon orador, no significa ser un bon escriptor, ni a la inversa., precisa d'habilitats i actituds, que poden ser innates o adquirides.