Tamadun Melayu تمدون ملايو

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tamadun Melayu تمدون ملايو by Mind Map: Tamadun Melayu تمدون ملايو

1. Pencapaian dalam Tamadun Melayu dalam pelbagai bidang

1.1. Kerajaan dan Pemerintahan

1.2. Pendidikan

1.3. Sosial dan Budaya

1.4. Ekonomi

1.5. Bahasa dan Sastera

1.6. Kesenian dan kemahiran

2. Asas-asas pembentukan Tamadun Melayu

2.1. Pertapakan Masyarakat

2.2. Mesyuarah dan Kesaksamaan

2.3. Kuasa Mutlak

2.4. Interaksi dan Penerimaan

3. Pandangan semesta dalam Tamadun Melayu

3.1. Unsur-unsur akidah Islam (kesan selepas kedatangan Islam)

3.1.1. Kenduri

3.1.2. Doa Selamat

3.2. Unsur-unsur Hindu-Buddha dan animisme (sebelum kedatangan Islam)

3.2.1. Persandingan

3.2.2. Tepung Tawar