การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. 2.เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. การเชื่อมต่อกันของคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไป โดยผ่านตัวกลางการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกันประโยชน์สูงสุด

1.2. บทบาทสำคัญ

1.2.1. สามารถทำงานร่วมกัน

1.2.2. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำไร

1.2.3. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้คุ้มค่า

1.2.4. ทำให้ลดต้นทุน

2. 1.พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร

2.1. สมัยโบราณ นกพิราบ ควัญไฟ

2.2. 2379 เซมมัวล์ มอร์ส

2.3. 2419 อเล็กซานเดอร์ ประดิษฐ์โทรศัพท์

2.4. 2444 กูกลิโกโม ส่งรหัสมอร์สด้วยคลื่นวิทยุ

2.5. 2501 U.S.A ส่งดาวเทียมสื่อสารขึ้นสู่อวกาศ

2.6. 2512 อินเทอร์เน็ต

2.7. 2513 สื่อสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

2.8. 2516 การทำงานร่วมกันด้วยคอมพิวเตอร์

2.9. 2522 ญี่ปุ่น ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์

2.10. 2530 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

3. 4.ตัวการของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. แบบมีสาย

3.1.1. สายคู่บิดเกียว

3.1.1.1. เอสทีพี

3.1.1.2. ยูทีพี

3.1.2. สายโคแอกซ์

3.1.3. สายไฟเบอร์ออฟติก

3.2. แบบไร้สาย

3.2.1. คลื่นวิทยุ

3.2.2. คลื่นไมโครเวฟ

3.2.3. อินฟราเรด

4. 5.อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. โมเด็ม

4.1.1. โมเด็มADSL

4.1.2. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์

4.1.3. แอร์การ์ด

4.2. การ์ดแลน

4.3. ฮับ / สวิตซ์

4.4. เราเตอร์

4.4.1. อินเทอร์เน็ตเราเตอร์

4.4.2. ไวเรสเราเตอร์

4.5. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

5. 3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. แบ่งตามขนาดพื้นที่บริการ

5.1.1. แพน

5.1.1.1. ระยะไม่เกิน10เมตร

5.1.2. แลน

5.1.2.1. บริเวณใกล้เคียง

5.1.3. แมน

5.1.3.1. ภายในบริเวณเมืองเดียวกัน

5.1.4. แวน

5.1.4.1. ระยะใกลมาก

5.2. แบ่งตามลักษณะการให้บริการ

5.2.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ

5.2.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน

6. 6.ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.1. ใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน

6.2. การแบ่งปันอุปกรณ์ในเคลือข่าย

6.3. การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

6.4. การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ร่วมกัน

7. ด.ญ.ธนภรณ์ เสมาปรุ เลขที่40