UTLOGS STRUCTURE: ORGANIZE CHART

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UTLOGS STRUCTURE: ORGANIZE CHART by Mind Map: UTLOGS STRUCTURE: ORGANIZE CHART

1. FINANCE TEAM

1.1. Uyên

1.1.1. Soạn hợp đồng tài trợ

1.1.2. Nhận tiền và chuyển giao cho Ngọc

1.1.3. Cung cấp thông tin merchandises Ngọc soạn còn thiếu và thông tin suppliers

1.1.4. Kiểm soát mức độ sử dụng tiền mua merchadises của Ngọc

1.1.5. Lên ý tưởng merchandises cần sử dụng trong event

1.1.6. Kiểm tra tốc độ tiến hành chung và kiểm tra merchandises trước khi đưa vào sử dụng chính thức trong event

1.2. Ngọc

1.2.1. Tìm kiếm suppliers

1.2.2. Kết nối với các ban khác

1.2.3. Lên ý tưởng và lập merchandises cần sử dụng trong event

1.2.4. Liên hệ nhà tài trợ tea break

1.3. Quân

1.3.1. Đưa ý kiến đóng góp ý tưởng merchandises cần sử dụng

1.3.2. Hỗ trợ kiếm nguồn thùng các tông từ nơi làm việc

2. HR TEAM

2.1. Leader

2.1.1. Huy

2.1.1.1. Contacf

2.1.1.1.1. Facebook: hhttps://www.facebook.com/huykg1406

2.1.1.1.2. Email: [email protected]

2.1.1.2. Tasks

2.1.1.2.1. Support diễn giả Nguyễn Trần Minh Huy tại sự kiện ngày 09/06

2.1.1.2.2. Lập bảng phân công nhân sự cho sự kiện

2.1.1.2.3. Tuyển và quản lí Cộng tác viên

2.1.1.2.4. Theo dõi tình hình hoạt động của team HR và các ban khác để có thể hỗ trợ

2.2. Supporting Team

2.2.1. Thụy

2.2.1.1. Contact:

2.2.1.1.1. Facebook: Maii Thụy

2.2.1.1.2. Email: [email protected]

2.2.1.2. Tasks

2.2.1.2.1. Hỗ trợ diễn giả Trần Duy Khiêm

2.2.1.2.2. Lập danh sách checklist

2.2.2. Hảo

2.2.2.1. Contact:

2.2.2.1.1. Facebook: Mai Như Hảo

2.2.2.1.2. Email: [email protected]

2.2.2.2. Tasks

2.2.2.2.1. Theo dõi tình hình hoạt động của ban HR và ban Op

2.2.2.2.2. Tạo và quản lí link đăng kí sự kiện

2.2.2.2.3. Hỗ trợ tuyển Cộng tác viên cho sự kiện

2.2.2.2.4. Hỗ trợ team Marketing truyền thông qua Email

3. OPERATION TEAM

3.1. Phùng Tuấn Kiệt (Leader) Phùng Tuấn Kiệt

3.1.1. Lên ý tưởng/Kế hoạch sự kiện ( Idea , Agenda , Timeline )

3.1.2. Follow/Control Kế hoạch qua quá trình tổng hợp thông tin từ thành viên team.

3.1.3. Hỗ trợ thông tin cho các ban.

3.2. Mai Thị Thùy Dung Yumi Dung

3.2.1. Kiểm tra và khởi tạo vấn đề sự kiện

3.2.2. Follow/Control theo bản kế hoạch / Timeline

3.2.3. Điều phối ngày diễn ra sự kiện

3.2.4. Kiểm tra tổng quan các yếu tố chương trình

3.3. Huỳnh Ngọc Thúy Vy Thúy Vy

3.3.1. Thực hiện công việc hậu cần cho kế hoạch – chuẩn bị cơ sở vật chất

3.3.2. Bản mô tả tổng quan chương trình ( Bản vẽ hội trường , Bản vẽ điều phối )

3.3.3. Chi tiết hóa Kế hoạch / Agenda / Timeline Follow Team MAR/HR/Fin

3.3.4. Báo cáo công việc

3.3.5. Điều phối chương trình

3.4. Ngô Thùy Trang

3.4.1. Follow Team COM/MAR/HR

3.4.2. MC script

3.4.3. Kế hoạch nhân sự ( Nhân sự/ Điều phối nhân sự )

3.4.4. Kiểm tra những vấn đề liên quan đến thành phần diễn giả và nhà tài trợ

3.4.5. Điều phối chương trình

4. MARKETING TEAM

4.1. Supervisor Development planner Follower & supporter

4.1.1. Cao Phương Mỹ Hiếu Susu Giang

4.1.1.1. Job Descriptions

4.1.1.1.1. Lập kế hoạch bài đăng trên các kênh truyền thông

4.1.1.1.2. Phối hợp với supervisor đốc thúc nhắc, nhở các bạn chuẩn bị

4.1.1.1.3. Phối hợp với supervisor lên lịch họp thành viên

4.1.1.1.4. Lên lịch bài đăng và chỉnh sửa bài viết

4.1.1.1.5. Kế hợp với các kênh khác hỗ trợ truyền thông

4.1.1.1.6. Chuẩn bị tài liệu, nguồn tham khảo cho các bài viết, videos clip

4.2. Administrator Supervisor Follower

4.2.1. Lê Thị Diễm Diễm Lê

4.2.1.1. Job Descriptions

4.2.1.1.1. Thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình hoạt động thành viên của team và của các team khác

4.2.1.1.2. Hỗ trợ thành viên của team hoạt động tốt hơn

4.2.1.1.3. Quản lý Fanpage CLB ( tương tác, trả lời comment, messenger,tạo chatbot, check các bài trước khi post…)

4.2.1.1.4. Lên kế hoạch đăng bài, phân công công việc, nhắc nhở thành viên làm việc.

4.3. Content Writer

4.3.1. https://www.facebook.com/DawsonJittata

4.3.1.1. - Viết bài (báo chí, học thuật) - Tìm kiếm, tổng hợp tin tức,tài liệu làm content cho các bài đăng

4.3.2. Nguyễn Tuấn

4.3.2.1. - Tìm kiếm, tổng hợp tin tức, tài liệu cho các bài đăng. (Content + Design). - Viết và đăng bài (Viết bài học thuật, báo chí).

4.3.3. https://www.facebook.com/logistics3568

4.3.3.1. - Chuẩn bị nội dung, viết bài (viết bài học thuật) - Làm việc chủ yếu trong team học thuật

4.4. Hưng Ace

4.4.1. - Thiết kế hình ảnh theo chủ đề, plans của team - Thiết kế slide, powerpoint - Đăng bài trong trường hợp back up - Phụ trách mảng kỹ thuật trong các events

4.5. Graphic Designer

4.5.1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100007559111002&ref=br_rs

4.5.1.1. - Thiết kế hình ảnh, background theo chủ đề, plans của team - Đăng bài trong trường hợp back up

4.6. Video Maker

4.6.1. Lại Thiệu Tùng Lâm

4.6.1.1. - Chỉnh sửa video, subtitle các video, clip - Dịch các clip có nguồn từ nước ngoài

4.7. Leader

4.7.1. Duy Phan

4.7.1.1. - Nhận công việc từ Leader CLB và phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm trong ban - Planing cho events và campaigns để định hướng cho ban - Theo dõi và quản lí tiến độ làm việc của thành viên - Xử lý, giải quyết những tình huống khẩn cấp

5. COMMUNICATION TEAM ban đối ngoại

5.1. sponsor team

5.1.1. Nguyễn Mạnh Cường

5.1.1.1. Thế Bảo

5.2. speaker service

5.2.1. https://www.facebook.com/su.samby

5.2.1.1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100011478429831

5.2.2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008285022337

5.2.2.1. THẾ BẢO

5.3. CLUBs service

5.3.1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100011478429831

5.3.2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100011478429831

5.4. leader

5.4.1. https://www.facebook.com/manhcuong.nguyen.7771