Návrh študijného programu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Návrh študijného programu by Mind Map: Návrh študijného programu

1. Výukové moduly

1.1. Tvorba geometrie

1.1.1. Demeter, Futáš

1.2. Sieťovanie

1.2.1. Demeter

1.3. Definovanie okrajových podmienok

1.3.1. Demeter, Buľko

1.4. Vizuálne a grafické výstupy

1.4.1. Demeter

1.5. Základy teórie chemických reaktorov

1.5.1. Demeter

1.5.2. Definovanie základných typov prúdenia v reaktoroch

1.5.3. Definovať modely pre reálne podmienky

1.6. 2D a 3D modelovanie

1.6.1. Futáš

1.7. Simulácia procesov pri odlievaní odliatkov

1.7.1. Futáš

1.8. Základné spôsoby štúdia metalurgických procesov

1.8.1. Buľko

1.9. Podstata a základné princípy fyzikálneho modelovania metalurgických procesov

1.9.1. Buľko

1.10. Využitie fyzikálneho modelovania pre simuláciu prúdenia ocele v procese plynulého odlievania

1.10.1. Buľko

1.11. Experimentálne štúdium prúdenia ocele v medzipanve s využitím nástrojov fyzikálneho modelovania

1.11.1. Buľko

1.11.2. Buľko

1.12. Možnosti verifikácie výsledkov fyzikálneho modelovania

1.12.1. Buľko

1.13. Materiálovo – tepelné bilancie metalurgických procesov

1.13.1. Legemza

1.14. Modelovanie a simulácie metalurgických procesov v HSC

1.14.1. Legemza

2. Predmety

2.1. Predmety akred. Bc. odboru

2.1.1. CAD systémy

2.1.2. Aplikácia CAD systémov v metalurgii

2.1.3. Fyzikálne modelovanie metalurgických procesov

2.1.4. Modelovanie a simulácia zlievarenských procesov

2.2. Navrhované predmety Ing. štúdia

2.2.1. Modelovanie a vizualizácia metalurgických procesov

2.2.1.1. Open source

2.2.2. Základy 3D modelovania metalurgických procesov

2.2.2.1. Open source

2.2.3. Aplikovaná štatistika

2.2.3.1. Open source

2.2.4. Aplikovaná matematika

2.2.4.1. HSC