ETIKA NE TAVOLINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ETIKA NE TAVOLINE by Mind Map: ETIKA NE TAVOLINE

1. Hartimi i menuse

1.1. Mbeshtet ne rradhen e vendosjes se ushqimeve

1.2. Mban parasysh vecorite e stines

1.3. Sasine e ushqimeve

1.4. Kombinimin e ushqimeve me pijes

1.5. Ljojin e menuse

2. Rregulla per sherbimin e veres

2.1. Vera e lehte perpara te fortes

2.2. Vera e bardhe perpara veres rose dhe asaj te kuqe

2.3. Vera e re shijohet perpara te vjetres

2.4. Vera e forte shijohet perpara te embles

2.5. Vererat e embla shoqerojne embelsirat

3. RRADHA E SHERNBIMIT TE TAVOLINAVE

3.1. Pjata e pare-->Antipasta

3.2. Pjata kryesore--->Peshku,Mishi,Perimet dhe sallatat shoqeruese

3.3. Desertet-->Embelsirat,Frutat.

4. Menuja

4.1. --->Perfshin rradhen e sherbimit te ushqimeve ne tavoline dhe rendit ne menyre te shkruar radhen e gatimeve dhe pijeve qe do te serviren

5. Shtrimi i tavolines

5.1. 1.Mbulesat dhe pecetat

5.1.1. Madhesia e mbuleses duhet te jete 25-30 cm dhe e pecetave 50 x 50cm

5.2. 2.Kompletet e te ngrenit

5.2.1. Ato vendosen ne tavoline nga e djathta ne te majte.

5.3. 3.Gotat

5.3.1. Cilesia e gotave percaktohet nga materiali fuqia pasqyruese forma dhe trashesia

5.4. 4.Pjatat

5.4.1. Prej porcelani ose qeramike te cilat vendose ne tryeze midis kompleteve te te ngrenit dhe gotave

5.5. 5.Dekoret ne tavoline

5.5.1. Kryesisht lule natyrale me motive dekorative