Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LẠM PHÁT by Mind Map: LẠM PHÁT

1. TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT

1.1. Tác động đến lãi suất

1.2. Tác động đến thu nhập

1.3. Tác động đến đầu tư

1.4. Tác động đến thất nghiệp

2. NHỮNG BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ VÀ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

2.1. Những biện pháp cấp bách

2.1.1. chính sách tài khóa

2.1.1.1. Tiết kiệm triệt để

2.1.1.2. Tăng thuế trực thu, đặc biệt,...

2.1.1.3. Kiểm soát các chương trình tín dụng nhà nước

2.1.2. Thắt chặt tiền tệ

2.1.2.1. Đóng băng tiền tệ

2.1.2.2. Nâng lãi suất

2.1.2.3. Nâng cao tỷ lệ dự trữ bắt buộc

2.1.3. đóng băng lương và giá để kiềm chế giá

2.1.3.1. Cam kết đóng băng lương và giá ở các doanh nghiệp và nhà nước

2.1.3.2. Giảm thâm hụt ngân sách nhà nước

2.1.4. Kiềm chế phá giá

2.1.4.1. Nhập hàng từ nước ngoài vào

2.1.4.2. Nhà nước bán vàng và ngoại tệ

2.1.4.3. Quản lý thị trường chống đầu tư tích trữ

2.2. Những biện pháp chiến lược

2.2.1. Phát triển kinh tế-xã hội đúng đắn

2.2.2. Đổi mới chính sách quản lý tài chính công

2.2.3. Thị trường canh tranh hoàn toàn

2.2.4. Dùng lạm phát để chống lạm phát

3. HIỆN TƯỢNG GIẢM PHÁT

3.1. là sự giảm mức giá chung của nền kinh tế trong một thời gian nhất định

4. KHÁI NIỆM

4.1. Lạm phát là hiện tượng xảy ra khi mức giá chung trong nền kinh tế tăng kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.

4.2. Phân loại: Lạm phát vừa phải, lạm phát cao và siêu lạm phát

4.3. Phép đo lạm phát: chỉ số giá cả hàng hóa tiêu dùng CPI, chỉ số giá sản xuất PPI, chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội GDP.

5. NGUYÊN NHÂN GÂY RA LẠM PHÁT

5.1. Nguyên nhân về phía cầu hàng hóa

5.1.1. xảy ra khi mức tổng cầu tăng nhanh hơn so với mức cung

5.2. Nguyên nhân về phía cung hàng hóa

5.2.1. khi chi phí sx tăng hàng hóa trở nên khan hiếm dẫn đến việc giá cả bị đẩy lên cao trong nền kinh tế bị rơi vào suy thoái