ซอร์ฟเเวร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอร์ฟเเวร์ by Mind Map: ซอร์ฟเเวร์

1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ความหมาย คือ ซอฟต์แวร์ระบบเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การติดต่อประสานกันระหว่าง อุปกรณ์แต่ละชิ้น โปรแกรมแต่ละโปรแกรม ให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา System Software ที่รู้จักและเป็นที่นิยมกันมาก เช่น Windows , OSX, Linux เป็นต้น

1.2. .1 ระบบปฏิบัติการ

1.2.1. 2 ยูทิลิตี้

1.2.1.1. 3 ดีไวซ์ไดเวอร์

1.2.1.1.1. 4 ตัวแปลภาษา

2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1. ความหมาย คือ เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เฉพาะได้ พูดง่ายๆ ก็คือ โปรแกรมที่เรากำลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่เอง

2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน