MTRIP

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MTRIP by Mind Map: MTRIP

1. Nguồn lực

1.1. Project Manager

1.2. Nhân sự

1.2.1. Kinh Doanh-Thị Trương

1.2.1.1. 2 Bán hàng-Thị trường

1.2.1.2. 2 Hố trợ triển khai

1.2.1.3. 1 Kỹ thuật

1.2.2. Hà Nội

1.2.2.1. 3 Bán hàng-thị trường

1.2.2.2. 2 Hỗ trợ triển khai

1.2.2.3. 3 Kỹ thuật

1.2.2.4. 1 Hỗ trợ CSKH

1.3. Ngân Sách

1.3.1. Lương

1.3.2. Phí dịch vụ

1.3.3. Chi phí bán hàng

1.3.4. Chi phí khác

1.4. Tài sản

2. Lịch trình

2.1. Phase 1: Mobihome

2.1.1. Khởi động

2.1.1.1. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý

2.1.1.2. Xây dựng chính sách Mobihome

2.1.1.3. Tổ chức đội ngũ hạ tầng

2.1.1.4. Phân công nhiệm vụ cụ thể

2.1.1.5. Hoàn thiện App Khách hàng

2.1.2. Xây đựng thị trường

2.1.2.1. Tài liệu và video (nội bộ và nhận diện thương hiệu)

2.1.2.2. Đào tạo, chuyển giao

2.1.2.3. Đưa ra mục tiêu bán hàng cụ thể theo tháng

2.1.2.4. Tổ chức bán hàng

2.1.3. Kết nối với bên thứ 3 -Zalo, ZaloPay

2.1.3.1. Zalo-ZaloPay

2.1.3.2. Nhà Mạng Vina, Mobi, Viettel

2.2. Phase 2: App MTrip

2.2.1. Nâng cấp hạ tầng (server, băng thông)

2.2.2. Bán hàng

2.2.3. Kết nối với bên thứ 3

2.3. Phase 3: Đa dạng dịch vụ

2.3.1. Top Priorities

2.3.2. Medium Priorities

2.3.3. Low Priorities

3. Cam kết

3.1. Budget

3.1.1. Số tiền:

3.1.2. Thời hạn giải ngân

3.2. Deadline

3.2.1. Kỹ thuật

3.2.2. Kinh doanh

3.3. Điều kiện ràng buộc

4. Mục tiêu

4.1. Thay đổi cách thức mua vé xe

4.2. Cẩm nang đi lại

4.3. Trở thành App số 1 tại VN về vé xe-Chiếm 70% số lượng người dùng app mua vé

4.4. IPO sau 2-3 năm