HTML( Hypertext Markup Language )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HTML( Hypertext Markup Language ) by Mind Map: HTML( Hypertext Markup Language )

1. Lịch sử ngôn ngữ HTML?

1.1. Vào năm 1989, HTML lúc này khá đơn giản và chỉ được sử dụng giới hạn tại CERN, các công ty lớn như HP đánh giá thấp tầm quan trọng của web, họ nghĩ rằng web chỉ dành cho mấy thằng nerd (mọt sách) liên lạc với nhau, và điện thoại thì quá đủ để giao tiếp.

1.2. Năm 1993, trình duyệt (browser) Mosaic phát hành phiên bản đầu tiên.

1.3. Tháng 11-1994, trình duyệt Netscape ra đời và mau chóng thành công.

1.4. 8-1995, Microsoft cài IE làm trình duyệt mặc định cho Windows, với lợi thế của mình Microsoft đã ăn tươi nuốt sống Netscape. Sau này, với sự phát triển của Web, HTML nhanh chóng được nâng cấp, HTML 3.2 được đưa ra vào năm 1997, sau đó mùa xuân năm 1998 là HTML 4.0

1.5. Đến 2002, IE đã chiếm đến 95% thị phần trình duyệt, với viễn cảnh như vậy thì việc tạo nên một tiêu chuẩn cho HTML là điều bất khả thi, mọi thứ đều nằm trong tay Microsoft.

1.6. 2004, Cuộc chiến trình duyệt bắt đầu bước vào cuộc chiến thứ 2, IE và những người bạn.

2. HTML là gì?

2.1. Là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web.

2.2. Hypertext là cách mà các trang Web (các tài liệu HTML) được kết nối với nhau. Và như thế, đường link có trên trang Web.

2.3. Như tên gọi đã gợi ý, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (Markup Language), nghĩa là bạn sử dụng HTML để đánh dấu một tài liệu text bằng các thẻ (tag) để nói cho trình duyệt Web cách để cấu trúc nó để hiển thị ra màn hình.

3. Cú pháp ngôn ngữ HTML 5

3.1. DOCTYPE:

3.1.1. <!DOCTYPE html>

3.2. CHARACTER ENCODING:

3.2.1. <meta charset="UTF-8">

3.3. Thẻ <script>:

3.3.1. <script src="scriptfile.js"></script>

3.4. Thẻ <link>:

3.4.1. <link rel="stylesheet" href="stylefile.css">

3.5. Phần tử HTML 5:

3.5.1. <p> ... </ p>

4. Các công cụ hỗ trợ để thiết kế và lập trình HTML 5.

4.1. Video và hiệu ứng Flash HTML5 sẽ cho phép bạn xem video mà không cần sử dụng một plugin như Flash hoặc Silverlight.

4.2. HTML5 cho phép các ứng dụng web có khả năng lưu trữ thông tin và tiện ích Internet để sử dụng khi bạn đang offline.

4.3. HTML5 có các tính năng mới được thêm vào giúp cho việc xây dựng ứng dụng web dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như nhiều màu sắc hơn và hỗ trợ đường cong, việc làm mờ, góc tròn (thay vì ép buộc các nhà thiết kế web sử dụng các hình ảnh để tạo ra các góc tròn), và dĩ nhiên là cả việc lưu trữ offline.