โครงสร้างภาษาซี

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้างภาษาซี by Mind Map: โครงสร้างภาษาซี

1. Global declarations

1.1. ส่วนที่ใช้ประกาศตัวแปรที่ต้องใช้ในโปรแกรม

1.2. ทุกส่วนของโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานตัวแปรนี้ได้

1.3. ไม่จำเป็นที่ต้องมีก็ได้

2. Preprocessor directives

2.1. ใช้สำหรับเรียกไฟล์ที่โปรแกรมต้องการใช้ในการทำงาน

2.2. คอมไพเลอร์จะกระทำตามคำสั่งก่อนที่จะคอมไพล์โปรแกรม

2.3. รูปแบบ #define name value ตัวอย่าง #define a 100;

3. Uses-defined functions

3.1. กำหนดฟังก์ชันขึ้นมาใช้ด้วยตนเอง

3.2. จำเป็นที่จำต้องอยู่ในเครื่องหมาย {}

3.3. โปรแกรมหลักต้องเรียกใช้งานได้

3.4. #include<stdio.h> main() { function(); }

3.5. function() { return }

4. Main () function

4.1. ทุกโปรแกรมจำเป็นต้องมี

4.2. แต่ละประโยคจะจบด้วย ; (เซมิโคลอน)

4.3. เริ่มต้นด้วย main() ตามด้วยเครื่องหมาย {}

4.4. #include‹stdio.h> /* This program will display Hello World in console */ // By Noppawit Lertutsahakul ,Nut Jankittivorapong ,Sira Simmee main() { printf("Hello World"); getch(); }

5. Program comments

5.1. เป็นส่วนอธิบายของโปรแกรม ทำให้อ่านง่ายขึ้น

5.2. คอมไพเลอร์จะไม่ประมวลผล