Backstage Teacher's Corner i Hocus Pocus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Backstage Teacher's Corner i Hocus Pocus by Mind Map: Backstage Teacher's Corner i Hocus Pocus

1. Hocus Pocus Fly

1.1. Przewodnik

1.2. Flashcards

1.3. Wyznacznik Tempa Pracy

1.4. Exams (bez oceny opisowej)

1.4.1. Semester Exams

1.4.2. Final Exams

1.5. Units

1.5.1. Unit 1

1.5.1.1. Teacher's Book

1.5.1.2. Story

1.5.1.2.1. Plansze do prezentacji

1.5.1.2.2. Obrazki do gier i zabaw

1.5.1.2.3. Teksty

1.5.1.2.4. Flashcards

1.5.1.3. Short Tests

1.5.1.4. Tests

1.5.1.4.1. Łatwiejsze (zalecane)

1.5.1.4.2. Trudniejsze

1.5.1.5. Games

1.5.1.6. Writings (do starej i nowej edycji)

1.5.1.7. Time for New Words (do starej edycji)

1.5.1.8. Ćwiczenia do lekcji (do starej edycji)

2. Board Games

3. Hocus Pocus Go

3.1. Przewodnik

3.2. Flashcards

3.3. Wyznacznik Tempa Pracy

3.4. Plays

3.5. Exams (bez oceny opisowej)

3.5.1. Semester Exams

3.5.2. Final Exams

3.6. Units

3.6.1. Unit 1

3.6.1.1. Teacher's Book

3.6.1.2. Story

3.6.1.2.1. Plansze do prezentacji

3.6.1.2.2. Obrazki do gier i zabaw

3.6.1.2.3. Flashcards

3.6.1.2.4. Teksty

3.6.1.3. Short Tests

3.6.1.4. Test

3.6.1.5. Time for Spelling

4. Hocus Pocus Steady

4.1. Przewodnik

4.2. Wyznacznik Tempa Pracy

4.3. Exams (bez oceny opisowej)

4.3.1. Semester Exams

4.3.2. Final Exams

4.4. Plays

4.4.1. Jesienne

4.4.2. Wiosenne

4.5. Flashcards

4.6. Unit 1

4.6.1. Teacher's Book

4.6.2. Small talk

4.6.3. Story

4.6.4. Komiksy (storyboards 2) - dalej struktura jak na BS

4.6.5. Short Tests

4.6.6. Test

4.6.6.1. 2.2

4.6.6.2. 3.1, 3.2, 3.3, 4.2

4.6.6.3. 4.1

5. Hocus Pocus Ready

5.1. Przewodnik

5.2. Wyznacznik Tempa Pracy

5.3. Plays

5.4. Historyjki sezonowe

5.5. Flashcards

5.6. Exams (bez oceny opisowej)

5.6.1. Semester Exams

5.6.2. Final Exams

5.7. Units

5.7.1. Unit 1

5.7.1.1. Teacher's Book

5.7.1.2. Small talk

5.7.1.3. Komiksy Unitowe

5.7.1.4. Story

5.7.1.4.1. Duże plansze

5.7.1.4.2. Małe obrazki

5.7.1.4.3. Flashcards

5.7.1.4.4. Kod

5.7.1.5. Revision

5.7.1.6. Flashcards

5.7.1.7. Workbook dla 2.1

5.7.1.8. Writings dla 3.1

5.7.1.9. Short Tests

5.7.1.9.1. 2.1

5.7.1.9.2. 3.1

5.7.1.9.3. Story

5.7.1.10. Test

5.7.1.10.1. Test 2.1 Łatwy

5.7.1.10.2. Test 2.1 Trudny

5.7.1.10.3. Test 3.1

6. Teacher's Corner / Dokumenty Metodyczne

6.1. Na początek (Start-up)

6.1.1. Przed pierwszymi zajęciami

6.1.2. Po pierwszych zajęciach

6.1.3. Zebrania z rodzicami

6.1.4. Common Mistakes

6.2. Teacher Know-How

6.2.1. Songs

6.2.2. Stories

6.2.2.1. Do and understand

6.2.2.2. Storytelling

6.2.3. Reading and Listening

6.2.4. Writing and Projects

6.2.5. Ruch i miming

6.2.6. Ocenianie

6.2.7. Classroom rituals

6.2.7.1. Small talk

6.2.7.2. Rytuały lekcyjne

6.2.7.3. Rodzaje interakcji

6.2.7.4. Praca domowa i sprawdzanie ćwiczeń

6.2.8. Games

6.2.9. Idioms

6.2.10. Common Mistakes

6.3. Festivals

6.3.1. Halloween

6.3.1.1. Informator

6.3.1.2. Fotoplay

6.3.1.3. Grupy Młodsze

6.3.1.3.1. Dla rodzica

6.3.1.3.2. Projekt plastyczny

6.3.1.3.3. Flashcards

6.3.1.3.4. Games and Activities

6.3.1.4. Grupy Starsze

6.3.1.4.1. Ideas

6.3.1.4.2. Resources

6.3.2. Christmas for Smash and MS

6.3.3. Easter for Smash and MS

6.4. Arts and Crafts (dalej jak na BS)

6.4.1. fotoplay (dodatkowo z innego miejsca)

6.5. Projekt międzynarodowy - Music

6.6. Cambridge Exams

6.6.1. Przewodnik

6.6.2. Raport dla rodzica

6.6.3. Movers

6.6.4. Flyers

6.6.5. KEY

6.6.6. PET

6.7. Raporty

6.7.1. Śródsemestralne

6.7.1.1. Semestr I

6.7.1.2. Semestr II

6.7.2. Ocena Opisowa

6.7.2.1. Ocena Opisowa Semestr I

6.7.2.2. Ocena Opisowa Semestr II

7. LOLA&LEO

7.1. Przewodnik

7.2. Wyznacznik Tempa Pracy

7.3. Plays

7.3.1. Jesienne

7.3.2. Wiosenne

7.4. Wklejka do dziennika

7.5. Replays (bez oceny opisowej)

7.5.1. Semester Replays

7.5.2. Final Replays

7.6. Festivals

7.6.1. Halloween

7.6.2. Christmas

7.6.3. Valentine's Day

7.6.4. Easter

7.7. Lessons - plany ogólne

7.8. Postaci - obrazki

7.9. L,L & THE BOX

7.9.1. Teacher's Book

7.9.2. Games

7.9.3. Homework (L 1-6)

7.9.4. Story - long version (L2)

7.9.5. Story - short version (L3)

7.9.6. Let's draw - project (L6)

7.9.7. Consolidation (L7)

7.10. L,L & THE BINOCULARS

7.10.1. Teacher's Book

7.10.2. Games

7.10.3. Homework (L 1-6)

7.10.4. Story - long version (L2)

7.10.5. Story - short version (L3)

7.10.6. Let's draw - project (L6)

7.10.7. Consolidation (L7)

7.11. L,L & THE FILTHY SHOE

7.11.1. Teacher's Book

7.11.2. Games

7.11.3. Homework (L 1-6)

7.11.4. Story - long version (L2)

7.11.5. Story - short version (L3)

7.11.6. Let's draw - project (L6)

7.11.7. Consolidation (L7)

7.12. L,L & THE SLEDGE

7.12.1. Teacher's Book

7.12.2. Games

7.12.3. Homework (L 1-6)

7.12.4. Story - long version (L2)

7.12.5. Story - short version (L3)

7.12.6. Let's draw - project (L6)

7.12.7. Consolidation (L7)

7.13. L,L & THE PIGGYBANK

7.13.1. Teacher's Book

7.13.2. Games

7.13.3. Homework (L 1-6)

7.13.4. Story - long version (L2)

7.13.5. Story - short version (L3)

7.13.6. Let's draw - project (L6)

7.13.7. Consolidation (L7)

7.14. L,L & THE WATERMELON

7.14.1. Teacher's Book

7.14.2. Games

7.14.3. Homework (L 1-6)

7.14.4. Story - long version (L2)

7.14.5. Story - short version (L3)

7.14.6. Let's draw - project (L6)

7.14.7. Consolidation (L7)

8. Hocus Pocus Ready Plus

8.1. Przewdonik

8.2. Wyznacznik Tempa Pracy

8.3. Plays

8.4. Historyjki sezonowe

8.5. Exams (bez oceny opisowej)

8.5.1. Final Exams

8.5.2. Semester Exams

8.6. Units

8.6.1. Unit 1

8.6.1.1. Teacher's Book

8.6.1.2. Story

8.6.1.2.1. Duże plansze

8.6.1.2.2. Małe obrazki

8.6.1.2.3. Flashcards

8.6.1.2.4. Kod

8.6.1.3. Short Tests

8.6.1.4. Tests

8.6.1.4.1. Test 2.2 łatwy

8.6.1.4.2. Test 2.2 trudny

8.6.1.5. Flashcards