GDPR - behandlingar i BAS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GDPR - behandlingar i BAS by Mind Map: GDPR - behandlingar i BAS

1. Biträdesavtal

2. Båtklubb

2.1. Registrera medlem

2.2. Registrera egna funktionärer

2.3. Administrera avgifter

2.4. Administrera båtplatser

2.5. Administrera aktiviteter

2.6. Administrera andra resurser som t ex nycklar, förrådsutrymmen mm

2.7. Kommunicera med medlemmarna

3. Båtförbund

3.1. Registrera egna funktionärer

3.2. Kommunicera med egna funktionärer

3.3. Kommunicera med klubbfunktionärer

3.4. Administrera avgifter

4. Svenska Båtunionen

4.1. Registrera egna funktionärer

4.2. Kommunicera med egna funktionärer

4.3. Kommunicera med båtförbundens funktionärer

4.4. Kommunicera med båtklubbarnas funktionärer

4.5. Administrera avgifter (båtförbunden)

4.6. Fakturera tilläggstjänster (båtklubbar, båtförbund)

5. Båtliv

5.1. Adressera papperstidningen

5.1.1. Tryckeriet (V-TAB)

5.1.1.1. Ditributör (PostNord)

5.1.1.2. Ditributör (CityMail)

5.2. Adressera nyhetsbrev

5.2.1. Maildistributör (Mail Chimp)

6. Support

6.1. BAS-coach

6.1.1. Tillgång till alla organisationer inklusive medlemmar inom sitt supportområde

6.2. Teknisk support

6.2.1. Tillgång till databasen

6.3. Övrig användarsupport

6.3.1. Tillgång till alla organisationer inklusive medlemmar inom sitt supportområde

6.4. Utbildning

6.4.1. Tillgång till exempelklubb med data

7. Tjänsteavtal