Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Нідерланди by Mind Map: Нідерланди

1. Фази реалізації

1.1. Учасники

1.1.1. Міжнародні організації

1.1.2. Педагоги

1.1.3. Експерти з питань трансформації освіти

1.1.4. Наукові співробітники

1.2. Дії

1.2.1. Створити умови викладачам, задля якісного виконання їх обов'язків;

1.2.2. Забезпечити кожному доступ до якісної освіти

1.2.3. Заохочувати навчальні заклади до розробки власного бачення розвитку ІКТ

2. Розробка плану

2.1. Прогнозування

2.2. Створення довгострокогвого стратегічного плану

2.3. Реалізація

2.4. Аналіз результатів та коригування

3. Аналіз результатів

3.1. 1. Підвищення ролі шкіл;

3.2. 2. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів;

3.3. 3. Сприяння розвитку високих технологій;

3.4. 4. Розробка програмного забезпечення;

4. Прогнозування

4.1. Чітке бачення системи освіти майбутнього з використанням ІКТ

5. Джерела

5.1. Джерело 1

5.2. Джерело 2