A.5.8. Učenik piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A.5.8. Učenik piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike by Mind Map: A.5.8. Učenik piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike

1. ISHOD TEME-Učenik kreativno oblikuje poruku u 1. licu na temu problema okoliša (Dan planeta Zemlje)

1.1. ISHOD LEKCIJE-Učenik imenuje planete Sunčevog sustava. Učenik piše kratke rečenice koristeći zadane pridjeve.

1.1.1. AKTIVNOST 1-Učenik izrađuje (kaširanje ili plastelin) planete Sunčevog sustava s nazivima

1.1.1.1. AKTIVNOST 2-Učenik izrađuje pripadajuću karticu s opisom za svaki planet (ex. Venus is hot.)

1.2. ISHOD LEKCIJE-Učenik imenuje mjesece u godini i razlikuje redne bojeve.

1.2.1. AKTIVNOST 1-Poredati mjesece u godini pravilnim redoslijedom (drag and drop).

1.2.1.1. AKTIVNOST 2-Učenici nabrajaju mjesece u godini.

1.2.1.1.1. AKTIVNOST 3- Učenici povezuju pitanja i odgovore u quizletu. (What is the sixth month? June. What is the eleventh month? November. Induktivno izvode pravilo za redne brojeve.

1.3. ISHOD LEKCIJE-Učenik organizira vokabular u umnu mapu i koristi točne izraze u zadanim situacijama

1.3.1. AKTIVNOST 1- Učenici slušaju tekst te organiziraju vokabular vezan za probleme okoliša u umnu mapu.

1.3.1.1. AKTIVNOST 2-Učenici u paru odgovaraju na pitanja; Ask your friend

1.3.1.1.1. AKTIVNOST 3-Učenici postaju planet Zemlja. Razmišljaju zašto su tužni i zabrinuti. Promišljaju, ilustriraju i pišu message in a bottle.

1.4. ISHOD LEKCIJE-Učenik upotrebljava komparative pridjeva u zadanim situacijama.

1.4.1. AKTIVNOST 1-Učenici izvode pravila za tvorbu komparativa (induktivno) koristeći realistične slike planeta u skali.

1.4.1.1. AKTIVNOST 2-Učenici primjenjuju pravila rješavajući zadatke.