espainako eta euskal herriaren hiri sistema

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
espainako eta euskal herriaren hiri sistema by Mind Map: espainako eta euskal herriaren hiri sistema

1. espainako

1.1. ezaugarriak

1.1.1. hiri sarea osatzen dute

1.1.2. hiri sistema bat hirieketa haien arteko harremanak osatuta dago

1.1.3. hiri sistema batenbarruan hiriek kokapena hierarkikoa dute

1.1.4. funtzioen kantitate eta tamaianren arabera izango da

1.2. hirietako faktoreak

1.2.1. tamaina demografikoa

1.2.2. Funtzioak

1.2.3. Interakzioak

1.2.4. Fluxuak

1.2.5. Eragin eremuaren hedarura

1.3. hirien banaketa

1.3.1. iparraldeko ardatzak

1.3.2. periferiaren inguruan

1.3.3. komunikazio korridore

1.4. hiri funtzioak

1.4.1. funtzioa= jarduera sozioekonomikoa

1.4.2. funtzioen arabera

1.4.2.1. hiri primarioa(nekazaritza)

1.4.2.2. hiri sekundarioa (industria)

1.4.2.3. hiri tertziarioak(zerbitzuak)

1.5. hiri eragin eremua

1.5.1. kamporantza egingako jardueraek hiriak zerbitzuak eta baliabideak

1.5.2. zenbat eta jarduera gehiago eta espezializatuagoak hainbat eremu handiagoa

2. euskal herriko

2.1. ezaugarriak

2.1.1. biztankeriaria eta funtzioen garratzia oianrriturta

2.1.2. espazio banaketaren desoreka

2.1.3. hiri sistema polinuklearra

2.1.4. bi hiri sistemak bereiz daitzeke

2.2. bizkaia

2.2.1. urbainzazioa hiri-kate jarraian antolatzen da EAEko kostalde osotik

2.2.2. bizkaikogainerako lurraldea eskualdeko buruen inguruan egituratzen da

2.3. gipuzkoa

2.3.1. hirien sarea orekatuago da

2.3.2. indutrien eta enpresen ekimena askotariko eta finantza-bolumetan txikiagoa

2.3.3. hirien bilbea harranen hondoan luzetara egiratzen da

2.3.4. hiri-bilbe honek probintzia zatikitzen du

2.4. araba

2.4.1. sistema makrozekaliko oso desorekatuta osastzen du

2.4.2. gainerako lurraldean bakarrikbeste bi hiri daude