Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VRSTE RIJEČI by Mind Map: VRSTE RIJEČI

1. NEPROMJENJIVE

2. prilozi-

2.1. mjesni, načinski, vremenski

3. -prijedlozi-

3.1. o, na, u, po, pri, prema...

4. veznici-

4.1. i ,pa, te, ni ,a, ali ,nego, ili, jer...

5. usklici-

5.1. uh, joj ,hura, oh, tres ,halo

6. čestice-

6.1. zar, li, ne ,baš...

7. PROMJENJIVE

8. imenice-

8.1. vlastite, opće

9. pridjevi-

9.1. određeni-lijepi, crni

9.1.1. neodređeni-lijep, crn

10. zamjenice-

10.1. osobne: ja , ti, on, ona...

11. glagoli-

11.1. raditi, govoriti , pisati, slikati...

12. brojevi-

12.1. redni-prvi, drugi, treći...

12.1.1. glavni:jedan, dva...