Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VRSTE RIJEČI by Mind Map: VRSTE RIJEČI

1. PROMJENJIVE

2. imenice-

2.1. vlastite, opće

3. prilozi-

3.1. mjesni, načinski, vremenski

4. -prijedlozi-

4.1. o, na, u, po, pri, prema...

5. pridjevi-

5.1. određeni-lijepi, crni

5.1.1. neodređeni-lijep, crn

6. veznici-

6.1. i ,pa, te, ni ,a, ali ,nego, ili, jer...

7. usklici-

7.1. uh, joj ,hura, oh, tres ,halo

8. glagoli-

8.1. raditi, govoriti , pisati, slikati...

9. brojevi-

9.1. redni-prvi, drugi, treći...

9.1.1. glavni:jedan, dva...

10. čestice-

10.1. zar, li, ne ,baš...

11. zamjenice-

11.1. osobne: ja , ti, on, ona...

12. NEPROMJENJIVE