Інформація та інформаційні процеси

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформація та інформаційні процеси by Mind Map: Інформація та інформаційні процеси

1. Зображення

2. Інформація може зберігатися у вигляді

3. Інформаційні процеси

4. Відео

5. Текст

6. Збір

7. Обробка

8. Передача

9. Збереження

10. Захист

11. Кодування та декодування інформації

12. Засоби сприйняття інформації

13. Звук

14. Зір

15. Слух

16. Дотик

17. Смак

18. Нюх

19. Мова – знаковий (символьний) спосіб представлення інформації. Існують мови природні (розмовні) і формальні.

20. Мова жестів

21. Мова програмування

22. Мова спілкування