Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Software by Mind Map: Software

1. ซอฟเเวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้เเบบบรรทัดคำสั่ง

1.1.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เเบบกราฟิก

1.1.2.1. ไอคอน

1.1.2.2. หน้าต่าง

1.1.3. ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

1.1.3.1. ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.3.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.3.3. ระบบปฏิบัติการเเมค

1.1.3.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.3.5. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.2. โปรเเกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.3. เเอสเเซมเบลอร์

1.3. โปรเเกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. จัดการไฟล์

1.3.2. บีบอัดไฟล์

1.3.3. สำรองไฟล์

1.3.4. จัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.5. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. โปรเเกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. Printer driver

1.4.2. Scanner driver

1.4.3. Sound driver

2. ซอฟเเวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟเเวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟเเวร์ประมวลคำ

2.1.2. ซอฟเเวร์ตารางทำงาน

2.1.3. ซอฟเเวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.4. ซอฟเเวร์นำเสนอ

2.1.5. ซอฟเเวร์สื่อสาร

2.1.6. ซอฟเเวร์กราฟิกเเละสื่อประสม

2.2. ซอฟเเวร์ใช้งานเฉพาะงาน

2.2.1. Tha Geometer's Sketchpad

2.2.2. Mathlab

2.2.3. Scilab

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. จุดมุ่งหมาย

3.1.1. ก่อความรำคาญ

3.1.2. สร้างความเสียหาย

3.1.3. ขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

3.2. โปรแกรมป้องกันไวรัส

3.2.1. กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ค้นพบ

3.2.2. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสที่บุกเข้ามา

3.2.3. ตรวจสอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีไวรัสอยู่หรือไม่

4. การเลือกใช้ซอฟเเวร์

4.1. การเลือกใช้ซอฟเเวร์ให้เหมาะสมกับงาน

4.2. การเลือกใช้ซอฟเเวร์ให้เหมาะกับทรัพยากร

4.3. การเลือกใช้ซอฟเเวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.4. การเลือกใช้ซอฟเเวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์