ท่องเที่ยววิถีไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ท่องเที่ยววิถีไทย by Mind Map: ท่องเที่ยววิถีไทย

1. เว็บไซต์

1.1. ปรับปรุง pop up ให้โดดเด่น

1.2. ปรับปรุง search engine

1.3. สร้าง banner เป็นภาพเคลื่อนไหว

2. สถิติรายได้

2.1. เก็บข้อมูล

2.2. ระบบบันทึกข้อมูล

3. supplier

3.1. รายเก่า

3.1.1. จำนวน 30-40 ราย

3.2. รายใหม่

3.2.1. เพิ่มขึ้น 30 ราย

4. วัดผล

4.1. เปรียบเทียบก่อน-หลัง/ต้นปี-ปลายปี

4.1.1. ยอดเข้าชมเว็บไซต์

4.1.2. รายได้

5. ประชาสัมพันธ์

5.1. ผ่านส่วนงานต่างๆ

5.1.1. จังหวัด

5.1.2. ททท.

5.2. ผ่านสื่อโทรทัศน์

5.3. ผ่านเว็บไซต์อื่นๆ

5.3.1. facebook

5.3.2. twitter

5.4. ขอความร่วมมือจากพนักงาน กด like กด share

6. marketing

6.1. ทำให้เป็นที่รู้จักด้วย viral marketing

6.2. นักท่องเที่ยวเข้ามาเขียน Review

6.2.1. มอบรางวัลเขียนโดนใจ

6.3. แจก Ipad

6.4. ส่วนลดการท่องเที่ยว 10 ครั้งฟรี 1 ครั้ง