Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dersler by Mind Map: Dersler

1. Matematik

1.1. Kümeler

1.2. Kartezyen çarpım

1.3. Tek sayı-çift sayı-ardışık sayı

1.4. Doğal sayı-tamsayı

1.5. Çözümleme

1.6. Bölme

1.7. Rasyonel Sayılar

1.8. 1. Dereceden Denklemler

1.9. Denklem ve eşitsizlikler

1.10. Basit Eşitsizlikler

1.11. Mutlak değer

1.12. Üslü Sayılar

1.13. Köklü Sayılar

1.14. Oran-orantı

1.15. Denklem Kurma Problemleri

1.16. Yaş Problemleri

1.17. Yüzde-faiz problemleri

1.18. Karışım problemleri

1.19. Hareket problemleri

1.20. İşçi-havuz problemleri

1.21. Problemler karma

1.22. Fonksiyonlar

1.23. Doğruda açılar

1.24. Üçgende açı

1.25. Açı- kenar bağıntıları

1.26. Eşlik

1.27. Benzerlik

1.28. Açıortay

1.29. Kenarortay

1.30. Dik Üçgen

1.31. İkizkenar Üçgen

1.32. Eşkenar Üçgen

1.33. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

1.34. Trigonometri

1.35. Üçgende Alan

1.36. Olasılık

2. Fizik

2.1. Fizik Bilimine Giriş

2.2. Madde ve Özellikleri

2.3. Kuvvet ve hareket

2.4. Enerji

2.5. Isı-sıcaklık

3. Edebiyat

3.1. Değil-iletişim-göstergebilim

3.2. Dillerin sınıflandırılması-türkçenin gelişim evreleri

3.3. Ses bilgisi

3.4. Sözcükte anlam

3.5. Sözcük grupları

3.6. Şiirde ahenk unsurları

3.7. Edebi sanatlar

3.8. Nazım biçimleri

3.9. Cümlede anlam

3.10. Göstermeye bağlı ve olay çevresinde oluşan edebi metinler

3.11. Öğretici metinler

3.12. Düşünceyi geliştirme yolları

3.13. Paragraf bilgisi

4. Tarih

4.1. Tarih bilimine giriş

4.2. İlk çağ uygarlıkları

4.3. Türklerin tarih sahnesine çıkışı

4.4. İslam tarihi

4.5. Türk İslam devletleri

4.6. Türkiye Tarihi

5. Kimya

5.1. Kimya bilimi

5.2. Atom ve periyodik cetvel

5.3. Kimyasal türler arası etkileşimler

5.4. Maddenin halleri

6. Biyoloji

6.1. Yaşam bilimi biyoloji

6.2. Besinler

6.3. Enzimler

6.4. Nükleik Asitler ve ATP

6.5. Hücre zarı ve madde geçişleri

6.6. Hücre organelleri

6.7. Sınıflandırma birimleri ve ilkeleri

6.8. Bakteri ve arke alemi

6.9. Protistalar-mantarlar-bitkiler alemi

6.10. Hayvanlar alemi

6.11. Güncel çevre sorunları

7. Coğrafya

7.1. Doğa ve insan

7.2. Harita bilgisi

7.3. Coğrafi konum

7.4. Dünyanın şekli ve hareketleri

7.5. Atmosfer ve sıcaklık

7.6. Basınç ve rüzgârlar

7.7. Nem ve yağışlar

7.8. Makro klimalar

7.9. Beşeri yapı - nerede ve nasıl yaşıyorum

7.10. Bölgeler - insanlar ülkeler-çevre