Ενέργεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ενέργεια by Mind Map: Ενέργεια

1. Μορφές

1.1. Χημική

1.2. Κινητική

1.3. Θερμική

1.4. Πυρινική

1.5. Δυναμική

1.6. Ηλεκτρική

1.7. φωτεινή

2. Πηγές

2.1. Ανανεώσιμες

2.1.1. Ηλιακή ενέργεια

2.1.2. Αιολική ενέργεια

2.1.3. Γεωθερμική ενέργεια

2.1.4. Υδροηλεκτρική ενέργεια

2.1.5. Βιομάζα

2.1.6. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

2.2. Μη ανανεώσιμες

2.2.1. Στερεά (άνθρακας)

2.2.2. Υγρά(πετρέλαιο)

2.2.3. Αέρια(φυσικό αέριο)