Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ת"ש by Mind Map: ת"ש

1. מיוחדות

1.1. כלכלית

1.2. אישית

1.3. חו"ל

1.3.1. חיילים בודדים מבקרים את ההורים בחו"ל

1.4. לימודים

1.4.1. השלמת בגרויות

1.4.2. מבחני פסיכומטרי

1.5. מקרים משפחה

1.5.1. חופשת נשואין

1.5.2. חופשה עקב לידה

1.5.3. חופשה עקב מחלת ילד

1.5.4. חופשה עקב הריון של בת זוג

1.5.5. חופשה עקב טיפול פריות

1.6. חופשה לספורטאים מצטיינים

1.7. משפחתית

1.7.1. פטירות

1.7.1.1. דרגה ראשונה

1.7.1.2. דרגה שנייה

1.7.2. אשפוז/פגיעה של קרוב מדרגה ראשונה

1.8. שנתית

1.8.1. ימי רגילה

2. פתרונות דיור

2.1. דירת אל"ח

2.1.1. גרים עם שותפים ומקבלים 400 ש"ח בחוגר כל חודש לקניות

2.2. אימוץ בקיבוץ

2.3. שכ"ד (שכר דירה)

2.3.1. מקבלים עד סכום של 1,300 ש"ח כל חודש

2.4. בית החייל

3. אחר

3.1. היתר עבודה פרטית

3.1.1. אישור לעבוד

3.2. מחיקת עבר פלילי

3.3. טיפול שיניים פרוטטי

3.3.1. טיפול שיניים על חשבון המערכת

3.4. תשמ"ש (תשלומי משפחה)

3.4.1. סכום נוסף שנכנס לחשבון בנק של הורי החייל כל חודש

3.4.1.1. אשת החייל חיילת

3.4.1.2. תשמ"ש עבור אשת חייל עובדת

3.4.1.3. תשמ"ש עבור אשת חייל עם ילד

3.4.1.4. תשמ"ש עבור אשת חייל סטודנתית

3.4.1.5. תשמ"ש עבור אשת החייל בהריון

3.4.1.6. תשמ"ש "עקד"

3.4.1.7. תשמ"ש נשוי בפועל

3.4.1.8. אשת החייל עולה חדשה

3.5. דמי כלכלה

3.6. אובדן ציוד אישי

3.6.1. החזר כספית על ציוד אישי שנהרס/נאבד

4. סיוע כלכלי

4.1. הלוואה

4.1.1. יש להחזיר 100 ש"ח לצבא כל חודש

4.2. קרן סיוע כלכלי

4.2.1. אפשר לקבל מוצרים לבית במידה וחסרים

4.3. תווי קנייה

4.3.1. 150 ש"ח בחוגר כל חודש

4.4. מענק

4.4.1. לא צריך להחזיר לצבא

5. בקשות לפרט

5.1. הלנה מטעמי פרט

5.1.1. כשחייל לא יכול לגור בבית לכל סיבה או אחרת

5.2. הלנה זמנית מיידית

5.2.1. לחיילים שאין להם מקום לישון בסופי שבוע

5.3. הלנה מטעמי מרחק

5.3.1. לחיילים שמשרתים מעל 100 ק"מ מרחק מבסיסם

6. חיילי או"מ (אוכלוסיות מיוחדות)

6.1. זכאים להת"ש 2 ומעלה

6.2. חיילים נשואים

6.3. חיילי איתן

6.3.1. חיילים שקשה להם להסתגל ולחיות במערכת הצבאית

6.4. חיילים בודדים

6.5. זכאי תשמ"ש (תשלומי משפחה)

7. הת"ש

7.1. הת"ש 1

7.1.1. דרוזי בן יחיד

7.2. הת"ש 2

7.2.1. בעיה סוציאלית או רפואית

7.3. הת"ש 3

7.3.1. נשואי 1+

7.3.2. פטירה טרייה

7.3.3. בן למשפחה שכולה/נפגעת פעולות איבה

7.3.4. בן/אח נכה בצה"ל

7.3.5. בעיה סוציאלית או רפואית

7.4. הת"ש 5

7.4.1. בעיה סוציאלית או רפואית

7.5. הת"ש 7

7.5.1. קהילת בית-אל

7.5.2. בעיה סוציאלית או רפואית

7.6. הת"ש 99

7.6.1. שומרונים וקראים

7.6.2. עבריים מדימונה