Kultuur. Kultuuriline mitmekesisus. Mitmekultuuriline nõustamine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kultuur. Kultuuriline mitmekesisus. Mitmekultuuriline nõustamine by Mind Map: Kultuur. Kultuuriline mitmekesisus. Mitmekultuuriline nõustamine

1. Mis on kultuur ja miks see nõustamise puhul oluline on?

1.1. taust, kust inimene tuleb

1.1.1. oluline on mõista, et teisest kultuurist pärinev inimene näeb maailma teisiti

1.2. Kultuur on keskkond, mille moodustavad käitumisnormid, tõekspidamised, reeglid, piirid, tavad, uskumused jne.

1.3. oluline on mõista, et teisest kultuurist pärinev inimene näeb maailma teisiti

1.4. Tausta erisustest teadlik nõustaja suudab paremini klienti mõista

2. Mida tuleb silmas pidada erineva kultuuritaustaga inimeste nõustamisel?

2.1. kultuuritaust mõjutab seda, kuidas inimesed omavahel suhtlevad - mis on vastuvõetav, mis takistab, mis edasi viib

3. Soovitused spetsialistidele, kes töötavad erineva kultuuritaustaga inimestega.

3.1. vaatle, pane tähele - peegelda kehakeelt, et mitte saata kliendile arusaamatuid või vastutöötavaid signaale

3.2. ole teadlik ja märka erinevusi - näiteks ajakasutus. Hilinemine ei pruugi kliendi jaoks olla tingimata ebaviisakus

3.3. ära eelda. Hea, kui sul on teadmised kliendi päritolukultuurist, aga ära tee oma teadmiste põhjal ennatlikke eeldusi, järeldusi. Klient on indiviid, lähtu sellest.

3.4. Ole kannatlik!