Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Social Gender Equality)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Social Gender Equality) by Mind Map: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Social Gender Equality)

1. Feminizm(Feminism)

2. Erkek(Male)

3. Kadın(Female)

4. Cinsiyet (Gender)

5. Eşitlik(Equality)

6. Ayrımcılık

6.1. Ailede (İn family)

6.2. Okulda(at school)

6.3. Sokakta (at street)

6.4. Töre(Custom)

6.5. Lisanda(language)

6.6. Medyada (Media)

6.7. Çalışma Hayatında (in business)

7. Önyargı(Prejudice)

8. Cinsiyet tarafsızlığı(Gender neutrality)

9. Duyarlılık (Sensitivity)

10. Farkındalık (Awareness)

11. Kadına şiddete son (Stop violence against women)

12. Toplumsal Cinsiyet(Social Gender)