RÈGIMS TOTALITARIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RÈGIMS TOTALITARIS by Mind Map: RÈGIMS TOTALITARIS

1. economia mal, industries anticuados, exportaciones redundes, paro. Guerra a irlanda, catòlics vs britànics

2. 1929, va complicar la situació.

2.1. es va integrar un socialisme emetgent amb el sufraji universal

3. PERIODE D'ENTREGUERRES

3.1. CRISIS

3.1.1. 1920, crisi social amb cara. revoluc.

3.1.2. GRAN BRETANYA

3.1.3. FRANÇA

3.1.3.1. protestes obreras, coaliciones que van formar el Front Popular (1936), parlamentari y democratic

3.1.4. SÜISSA, BÈLGICA, HOLANDA

3.1.4.1. coaliccions governamentals al voltant dels partits liberals

3.1.5. PAISSOS NORDICS

3.1.5.1. governs socialsdemocratas aconseguiren frenar el radicalisme

3.2. DICTADURES

3.2.1. sistemes política autoritaris

3.2.1.1. dictadures que prometien restablir l'ordre, exaltaven el nacionalisme i comptaven amb el suport de tothom.

3.2.2. ESPANYA

3.2.2.1. Primo de Rivera

3.2.2.1.1. cop d'estat

3.2.3. ITÀLIA

3.2.3.1. FEIXISME

3.2.3.1.1. tots els poders a un lider carismatic

3.2.3.1.2. exaltació de l'estat

3.2.3.1.3. us de la violencia

3.2.3.1.4. defensa d'una societat no igualitaria

3.2.3.1.5. nacionalisme exacebat (racista)

3.2.3.1.6. mobilitzacio de masses

3.2.3.2. Mussolini 1922

3.2.3.2.1. va aprofitar la crisis per formar forces para militars que donaben pallisses i assassinats sense castig (1919)

3.2.3.2.2. nov. 1921 Partit Nacional Feixista

3.2.3.2.3. oct. 1922

3.2.3.2.4. les denuncies de la oosicio van ser contestades amb l'assassinat del diputat socialista Matteotti

3.2.3.2.5. 1925, DICTADURA FEIXISTA

3.2.3.2.6. intervencionisme economic

3.2.4. ALEMANYA 1933

3.2.4.1. abdicacio del kaiser Guillem II

3.2.4.1.1. Republica de Weimar

3.2.4.2. ADOLF HITLER (FÜHRER)

3.2.4.2.1. en 1919 se apuntó al Partit Nacionalista Trebajadors Alemanya, dos anys despres es va posar al capdavant

3.2.4.2.2. creacio de la SA i la adopcio d'emblemes com a Italia

3.2.4.2.3. 1923 cop d'estat

3.2.4.2.4. 1925 SS, grup de proteccio

3.2.4.2.5. limitacions al dret de reunio i a a llibertat de premsa; suprimien els drets foamentals

3.2.4.2.6. eleccions de març del 1933

3.2.4.2.7. llei de plens poders

3.2.4.2.8. regim nazi

3.2.4.3. 1939, segona potencia mundial

3.2.5. RUSSIA

3.2.5.1. STALIN 1927

3.2.5.1.1. consolidar la revolucio

3.2.5.1.2. economia planificada, collectivitzacio agraria forzosa, destruccio de kulaks, sacrificiis de la poblacio pagesa, etc

3.2.5.1.3. estat federal i democratic

3.2.5.1.4. un dels protegits, Kirov, era una amenaça per a ell, i el va matar

3.2.5.1.5. feia purgues

3.2.5.2. 1939 tercera economia mundial