ซอฟต์แวร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.1.1. ส่วนติดต่อกับผู็ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง

1.1.1.1.1. ป้อนข้อความคำสั่งที่ละข้อความ

1.1.1.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในกราฟิก

1.1.1.2.1. ไอคอน

1.1.1.2.2. หน้าต่าง

1.1.2. ระบบปฏิัติการดอส

1.1.2.1. พิมพ์คำสั่งทีละ1ข้อความ

1.1.3. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.3.1. ไอคอน

1.1.3.2. หน้าต่าง

1.1.4. ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.5. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.5.1. การประมวลผลแบบหลายงาน

1.1.6. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.1.6.1. ทำงานแบบรหัสเปิด

1.1.7. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

1.2. โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.1.1. ภาษาซี

1.2.1.2. ภาษาปาสคาล

1.2.2. อินเทอร์พีเตอร์

1.2.2.1. ภาษาโลโก้

1.2.3. แอสแซมเบลอร์

1.2.3.1. เบสิก

1.2.3.2. จาวา

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.1.1. จดการไฟล์ต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.2.1. ช่วยลดขนาดของไฟล์

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.3.1. ทำสำเนาไฟล์

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.4.1. จัดเรียงพื้นที่ว่างที่กระจายอยู่ในฮาร์ดดิสก์

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.3.5.1. ลบไฟล์หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อฮาร์ดดิสก์

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. ติดตังระบบให้ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุคทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.1. สำหรับการพิมพ์เอกสาร

2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.2.1. สำหรับคิดคำนวณ

2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.3.1. สำหรับการเก็บข้อมูล

2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.4.1. ช่วยในการนำเสนอ รวดเร็ว น่าสนใจ

2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.5.1. ช่วยให้สามารถติดต่อกันทั่วโลก

2.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟฟิคและสื่อผสม

2.1.6.1. ใช้ออกแบบเอกสารหรือรูปภาพ

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุคเฉพาะงาน

2.2.1. เฉพาะสำหรับงานในแต่ละประเภท

2.2.2. ซอฟต์แวร์เกมส์

3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1. เลือกให้เหมาะสมกับงาน

3.2. เลือกให้เหมาะสมกับทรพยากร

3.3. เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ

3.4. เลือกโดยไม่ละเมิดลิขสิทธฺ์

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. สร้างความเสียหายแก่คอมพิวเตอร์

4.1.1. ไวรัส Brain

4.1.2. ไวรัส Melissa

4.1.3. อื่นๆ

4.2. โปรแกรมป้องกันไวรัส

4.2.1. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัส

4.2.2. ตรวจสอบไวรัสในคอมพิวเตอร์

4.2.3. กำจัดไวรัสที่ตรวจพบ