Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atomet by Mind Map: Atomet

1. Opbygning

1.1. Kerne

1.2. Skal

2. Elementarpartikler

2.1. Elektron

2.1.1. Vægt og ladning

2.2. Proton

2.2.1. Vægt og ladning

2.3. Neutron

2.3.1. Vægt og Ladning

3. Kræfter i atomet

3.1. Kernekræfter

3.2. Frastødende kræfter

4. Isotoper