Hovedproblemstilling Galdesten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hovedproblemstilling Galdesten by Mind Map: Hovedproblemstilling  Galdesten

1. Hvad er galdesten? - sten i galdeblæren og/eller i galdevejene. - Galdesten i galdeblæren giver ofte ikke symptomer. - Hyppigere hos kvinder

1.1. Symptomer: • Smerte i højre del af maven, enten for oven eller neden. • Ofte kvalme • Gulsot (gullig i huden) • Feber

2. PT bange og utryg, hovedproblemstillingen kan ikke løses, før PT bliver opereret.

2.1. Janice Morse • At bevare overblikket • At arbejde flydende • At holde øje med, monitorere og observere patienten • At hjælpe patienten med at bevare kontrollen og tilpasse sygeplejen til den enkelte patient og situations omskiftelighed. • At tale patienten igennem situationen • At fokusere på patienten i kroppen • At holde læge på sporet •At integrere og støtte familien.

2.2. Kommunikation

2.2.1. Aktiv lytning

2.2.2. Verbal/nonverbal

3. præoperative observationer: • TOKS: Bt: 120/75 P: 92 Tp: 36,7 Resp: 26/min. • Er det den rigtig patient? -> ISBAR. • Er der informeret samtykke? • Er der samtykke til manden må få besked?

4. Postoperative oberservationer: • ABCDE • TOKS • Observer operationssåret. • Tjek evt. oplysninger fra operationsstuen eller intensivafdelingen om særlige forhold, der skal følges op. • Giv smertestillende medicin efter behov og ordination for at lette smerter og angst

5. Jody Gittel - relationel koordination: • Hvert enkelt medbringer færdigheder, som er vigtige for patienten. • Vigtigt at få de forskellige færdigheder til at spille sammen. • Alle tænker ud fra hvad er det bedste for patienten, og argumenterer med deres faglige viden. • Der skal være rummelighed til at lytte til de forskelliges faglige input.

6. Konkret om PT:  fra Afghanistan, har boet i Danmark siden hun var 15.  Uddannet social og sundhedshjælper.  Gift og har to børn.  Lider af galdesten, kaldt til operation. * har meldt fra 2 gange, (bange og utryg), sidste gang var pt klar til OP og havde fået præmedicin.

7. Avanceret klinisk lederskab