Honor social community

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Honor social community by Mind Map: Honor social community

1. Community

1.1. Hoạt động tương tác Facebook group

1.1.1. Chia sẽ kinh nghiệm sử dụng máy

1.1.1.1. Trả lời hỗ trợ user

1.1.2. Thủ thuật, hướng dẫn, khắc phục lỗi

1.1.2.1. 2 post/ ngày

1.1.3. Giao lưu, support user trong cộng đồng

1.1.3.1. 1 lần/tuần

1.1.4. Update thông tin mới về các sản phẩm honor cho người dùng

1.1.4.1. 2 3 bài khi có bản cập nhật hoặc sản phẩm mới

1.2. Offline

1.2.1. Tổ chức các buổi offline để đứng ra chia sẽ trải nghiệm về máy

1.2.1.1. 1 - 2 tháng/ lần

1.2.2. Tạo các sân chơi như: chụp hình, giải đấu game v..v.. để gắng kết cộng đồng

1.2.2.1. 1 tháng/lần

1.2.3. Liên kết các tỉnh thành và HCM cùng HN để triễn khai phát triển cộng đồng trên khắp cả nước.

1.2.3.1. Tùy vào Honor

2. Youtube

2.1. Làm channel Youtube

2.1.1. Nội dung

2.1.1.1. Đánh giá sản phẩm Honor

2.1.1.2. Tổng hợp sản phẩm Honor

2.1.1.3. Trải nghiệm tính năng honor

2.1.1.4. Hướng dẫn sử dụng, mẹo hay trên thiết bị Honor

2.1.1.5. Đánh giá camera

2.1.2. Số lượng

2.1.2.1. 2 đến 3 video/tuần

3. Bạch Long Mobile

3.1. Hỗ trợ Offline hình ảnh, địa điểm

3.2. Khách mời

3.3. Host reviewer

3.3.1. Reviewer Nam

3.3.1.1. 1

3.3.2. Rereviewer Nữ

3.3.2.1. 1

3.4. Các chương trình bán hàng đặc biệt

3.5. Hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng Honor tại VN

4. Plan

4.1. Reviewer

4.1.1. 2 người

4.2. Triễn khai plan Youtube + Community + Facebook

4.2.1. 2 Reviewer nhận thông tin triễn khai

4.2.1.1. Phối hợp cùng với đội ngủ Honor để đề ra các kế hoạch hỗ trợ cộng đồng, đảm bảo lộ trình chạy theo kế hoạch và lên video cho sản phẩm.

4.2.2. Quay video EVENT/ OFFLINE

4.2.3. Live Stream trên page Honor