Γαλλική Επανάσταση. Ένα ιστορικό γεγονός που σημάδεψε τον κόσμο.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Γαλλική Επανάσταση. Ένα ιστορικό γεγονός που σημάδεψε τον κόσμο. by Mind Map: Γαλλική Επανάσταση.      Ένα ιστορικό γεγονός  που σημάδεψε τον κόσμο.

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. 1. Σύντομη περιγραφή των συνθηκών εκείνης της εποχής

2.1. Η Γαλλική Κοινωνία του 18ου Αιώνα: Τρεις (03) κοινωνικές τάξεις

2.1.1. Με κριτήριο την καταγωγή και τα προνόμια: Κλήρος (0,5% του πληθυσμού) Ευγενείς (1,5% του πληθυσμού) Τρίτη Τάξη (98% του πληθυσμού)

3. Τάξεις προνομίων

3.1. Ευγενείς (1,5% του πληθυσμού)

3.2. Κλήρος (0,5% του πληθυσμού)

4. 3η τάξη (πολυπληθέστερη)

4.1. Τρίτη Τάξη (98% του πληθυσμού)

4.2. Αποτελείται από τους αστούς, τους αγρότες και τους εργάτες

4.3. Πλήρωνε τους φόρους, είχε μόνο υποχρεώσεις

4.4. Αποκλεισμένη από τη λήψη πολιτικών αποφάσεων

5. 2. Συνέπειες:

5.1. Δυσαρέσκεια της τρίτης τάξης

5.2. Δυσφορία

5.3. Επιδείνωση συνθηκών ζωής

5.3.1. Πείνα

5.4. Δυσφορία

5.4.1. Λεηλασίες πλούσιων σπιτιών και κρατικών αποθηκών

6. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ συγκαλεί συνέλευση στις 5 Μάη 1789. Αντί να εισακούσει το αίτημα για μεταρρυθμίσεις από την Τρίτη τάξη, επιβάλει ΝΕΟΥΣ δυσβάσταχτους φόρους!