Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
C&T by Mind Map: C&T

1. Văn Hóa

1.1. Kích neo

1.2. Ôm chúc mừng

1.3. Liên hoan vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng

1.3.1. Mời leader + thành viên xuất sắc nhất tháng

1.4. Đồng phục

1.4.1. áo blouse+ áo sơ mi đen trắng

1.4.1.1. 2-4-6: trắng

1.4.1.2. 3-5-7: đen

2. Đào Tạo

2.1. Quy trình

2.1.1. Học việc 7 ngày

2.1.1.1. DISC

2.1.1.2. Thiết lập mục tiêu

2.1.1.3. Công ty+ sản phẩm

2.1.1.4. Kịch bản sale

2.1.1.5. Giả lập 50 lần/ ngày

2.1.1.6. Lập fb bán hàng

2.1.1.7. File bản kế hoạch mục tiêu tài chính tháng

2.1.1.8. Nghệ thuật bán hàng đường thẳng

2.1.1.9. Kịch bản mục tiêu cuộc đời

2.1.2. Giai đoạn 1- lãi 100tr tháng

2.1.2.1. 15tr quảng cáo fb

2.1.2.2. Tư vấn 10kh/ ngày

2.1.2.3. Sổ ghi chép

2.1.2.4. NLP sáng và tối

2.1.2.5. Ghi âm sau mỗi cuộc gọi

2.1.2.6. Live stream

2.1.2.7. Bộ câu hỏi thần thánh

2.2. Giai đoạn 2- Buil team

2.2.1. Tuyển đủ 16 người

2.2.1.1. 1+5

2.2.1.2. work shop

2.2.1.3. ADS 200k/ngày

2.2.2. Văn hóa team

2.2.3. Bài sale tỷ đô

3. Kỷ luật

3.1. Đóng 100k+20 hít đất

3.1.1. 5h30

3.1.2. 7h30

3.1.3. 13h30

3.2. Nghỉ

3.2.1. Báo trc 24h ngày hôm đó