Mục tiêu đến 12/2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mục tiêu đến 12/2018 by Mind Map: Mục tiêu đến 12/2018

1. Đọc và hiểu các bài báo Tiếng Anh

1.1. Tháng 10 phải đạt TOIEC 500

1.1.1. Hết tháng 7 phải học được 500 từ TOIEC cơ bản nhất

1.1.1.1. Mỗi ngày học và viết,nhớ 15 từ

1.1.1.2. Luyện nghe 30 phút mỗi ngày

2. Nói được tiếng trung thương mại

3. Đọc và biết phân tích báo cáo tài chính

4. Kiếm được 300 triệu từ BDS-200 triệu từ CK